Ile jest warta śmierć w pracy? Po namyśle wyceniono jej wartość wyżej.

Ile jest warta śmierć w pracy? Po namyśle wyceniono jej wartość wyżej.

22 marca 2019 17 przez administrator

20 grudnia w czeskiej kopalni Stonava zapalił się metan, następnie doszło do potwornej eksplozji. W obłoku ognia zginęło 13 górników. 12 z nich było z Polski – wielu z naszego regionu.

Przypuszcza się, że do katastrofy mogło dojść w wyniku świadomego lekceważenia zasad bezpieczeństwa przez nadzór i manipulowania urządzeniami alarmującymi o zagrożeniu. Bezpośrednio po katastrofie opinia publiczna poznała wiele informacji na ten temat. Niestety nie ma żadnych informacji o postępach w śledztwie.

Ostravsko-Karvinske Doly (OKD) poinformowały, jaka ma być wysokość jednorazowego odszkodowania dla rodzin poległych w tej katastrofie górników. Pierwotnie miało być to 240 tys. koron czeskich. Ostatecznie wysokość jednorazowego odszkodowania spółka podniosła do 340 tys. koron czeskich. Według aktualnego kursu jest to około 54,4 tys. zł.

Kwota ta przysługuje wdowie, sierotom po górniku (jeśli dziecko pozostaje na cudzym utrzymaniu), bądź rodzicowi lub rodzicom (jeśli poległy górnik z nimi mieszkał).

Część odszkodowań już została wypłacona. Spółka dopłaci różnicę. Rodziny górników ze Stonavy mają również prawo do refundacji kosztów leczenia lub pogrzebu do kwoty 20 tys. koron i renty ustalanej na poziomie 50-80 proc. wynagrodzenia (to jest zależne od tego czy górnik miał na utrzymaniu jedną czy więcej osób).

Fundacja OKD prowadziła też zbiórkę publiczną. Zebrane pieniądze będą rozdzielone wśród najbliższych krewnych górników, którzy zginęli.

***