Policja obstawiła całe Katowice i okoliczne miasta również. Dziś zastawiono wyjątkowo chytre pułapki.

Policja obstawiła całe Katowice i okoliczne miasta również. Dziś zastawiono wyjątkowo chytre pułapki.

22 marca 2019 5 przez administrator

Od rana kierowcy donoszą o policyjnych patrolach, w różnych punktach Katowic mierzących prędkość samochodów.

Dziś kontrole będą szczególnie częste a zastawione przez funkcjonariuszy drogówki pułapki – wyjątkowo chytre. W całym kraju prowadzony jest bowiem kaskadowy pomiar prędkości.

Co to oznacza, pewnie wszyscy kierowcy wiedzą doskonale. Ponieważ po minięciu kontroli prędkości wielu kierowców przyspiesza, za jakiś czas stoi kolejny patrol drogówki, a czasem jeszcze jeden. To jest tzw. kaskada.

Jak informuje Komenda Główna Policji, dzisiaj „nadzorem policji obejmowane są, w pierwszej kolejności, drogi o największym zagrożeniu wypadkowością”.

A ponadto: „Działania mają również charakter prewencyjny. Policjanci przypominają uczestnikom ruchu drogowego jak ważna jest jazda z tzw. prędkością bezpieczną ? dostosowaną do panujących warunków to jest m.in. natężenia ruchu, obowiązujących limitów prędkości, pogody, stanu nawierzchni, własnych umiejętności. Policja apeluje do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, obserwowali drogę i jej otoczenie, a także zwalniali przed przejściami dla pieszych”.

Przy tej okazji ponownie apelujemy do administratorów strony „Informacje Drogowe – Śląsk i Okolice”, aby zaprzestali praktyki udostępniania strony osobom, które informują o kontrolach trzeźwości. Takie informacje nie służą zwykłym kierowcom, a wręcz przeciwnie. Przyczyniają się one do wzrostu zagrożenia na drodze. Kiedy to wreszcie pojmiecie?

***