Kategoria: NASZE SPRAWY

20 maja 2022 Wyłącz

Tam mógł być mobbing.

przez administrator

Kontrola inspekcji pracy stwierdziła nieprawidłowości w jednostce podległej Urzędowi Miejskiemu w Bytomiu. Wśród nich – możliwość występowania mobbingu. *** Wystąpiliśmy…