Znowu awantura o zakaz handlu w niedziele. Czy zostanie zniesiony bądź zmodyfikowany?

Znowu awantura o zakaz handlu w niedziele. Czy zostanie zniesiony bądź zmodyfikowany?

14 marca 2019 11 przez administrator

„Jednym z celów, takim cichym marzeniem, było to, żeby polskie małe sklepy rosły w siłę. Pierwsze analizy pokazują, że niekoniecznie tak się stało”. To wypowiedź premiera Mateusz Morawieckiego.

„Jeśli zakaz handlu w niedzielę nie przyniósł planowego efektu, będziemy weryfikować rozwiązania”. To z kolei powiedziała minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

O co chodzi? Z początkiem tego roku zakaz handlu w niedziele został zaostrzony. I rząd się z tego wycofa? A może w ogóle wycofa się z tego zakazu?

W ostatnich dniach na ręce premiera wpłynęła petycja z apelem o liberalizację zakazu. podpisało ją 500 właścicieli małych sklepów. Możemy w niej przeczytać m.in. to, że w pierwszym roku obowiązywania zakazu upadło 16 tys. małych sklepów. A przecież im ten zakaz miał pomóc.

Rządowi eksperci sugerują wycofanie się z rozwiązań wprowadzonych w tym roku. Ich zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby utrzymanie modelu, w którym połowa niedziel w miesiącu jest handlowa, a połowa nie.

Naszym skromnym zdaniem powinno być czytelnie. Albo zakaz we wszystkie niedziele. Albo w żadną. Albo naprzemiennie, począwszy od pierwszej niedzieli miesiąca handlowej bądź niehandlowej. Tak aby każdy z nas wiedział, jak jest, a nie musiał zgadywać.

***