Czujniki, które ostrzegać mają katowiczan przed zagrożeniem zdrowia oraz życia. Są już na naszych ulicach.

Czujniki, które ostrzegać mają katowiczan przed zagrożeniem zdrowia oraz życia. Są już na naszych ulicach.

14 marca 2019 5 przez administrator

To największy w Polsce system tego rodzaju. Właśnie zakończył się jego montaż.

W różnych miejscach Katowic rozmieszczonych zostało 127 czujników informujących o zanieczyszczeniu powietrza. To główne zadanie systemu realizowanego w ramach europejskiego projektu AWAIR.

„Projekt AWAIR koncentruje się na problemie jakości powietrza na terenach miejskich Europy Środkowej oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na życie i zdrowie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem grup wrażliwych (dzieci, osób starszych, osób cierpiących na choroby układu oddechowego i krążenia)” – głosi oficjalny komunikat.

Cały system składa się ze 127 czujników oraz 154 ekranów ostrzegających przed zagrożeniami. Mierzy on stężenia szkodliwych substancji w powietrzu, jakim oddychamy: PM10 oraz PM2,5.

PM10 to pył zawieszony zawierający związki rakotwórcze. PM2,5 jest jeszcze bardziej szkodliwy dla człowieka, gdyż zawiera tak drobne cząsteczki, że te (wdychane) przedostają się bezpośrednio do krwiobiegu.

Czujniki mierzą również wilgotność, temperaturę i ciśnienie. W przyszłości będą wykorzystywane do prognozowania pogody w Katowicach z dokładnością do jednego osiedla mieszkaniowego czy dzielnicy.

– To będzie duża zmiana jakościowa w zarządzaniu miastem – mówi prezydent Marcin Krupa. – Zamiast reagować na to, co dzieje się w danej chwili ? czyli np. ostrzegać mieszkańców, że pojawił się smog, będziemy mogli to odpowiednio wcześniej zapowiedzieć i także zdefiniować geograficznie. Pamiętajmy, że na terenie Katowic występują różnice w stężeniach pyłów ? w zależności od dzielnicy, czy też warunków pogodowych ? dodaje prezydent.

***