Rok akcji „Wyzwanie: parkowanie!”

Rok akcji „Wyzwanie: parkowanie!”

29 kwietnia 2022 Wyłączono przez administrator
  • 28 kwietnia 2021 roku Katowice rozpoczęły walkę z nielegalnym parkowaniem
  • Akcja została ograniczona w związku z oddelegowaniem strażników miejskich do walki z pandemią
  • W ciągu niemal roku działań katowiccy strażnicy miejscy na terenie całego miasta ujawnili ponad 18 tys. wykroczeń, wystawiono ponad 5,7 tys. mandatów.
  • W czwartek (21.04.) akcja „Wyzwanie: parkowanie!” znów ruszyła pełną parą

Minął rok od ogłoszenia akcji „Wyzwanie: parkowanie!”. Chociaż walka z nielegalnym parkowaniem była w tym okresie ograniczona w związku z oddelegowaniem strażników miejskich do walki z pandemią, to ujawnili oni ponad 18 tysięcy wykroczeń przeciwko porządkowi w komunikacji. Od czwartku (21.04.) strażnicy miejscy intensyfikują działania w zakresie kontroli nielegalnie zaparkowanych pojazdów

– W Katowicach realizowane są zmiany, których celem jest budowanie transportu zrównoważonego – przyjaznego dla pieszych, rowerzystów, kierowców i pasażerów komunikacji publicznej. Jej elementem jest m.in. ograniczanie ruchu kołowego w Śródmieściu. Wciąż jednak wielu kierowców nie szanuje prawa – parkuje na drogach rowerowych czy zieleńcach. Po okresie przestoju, związanym z decyzją wojewodów w całej Polsce o oddelegowaniu strażników miejskich do innych zadań, wracamy w Katowicach do weryfikowania tego czy kierowcy parkują we właściwych miejscach i przestrzegają przepisów prawa – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Od grudnia 2021 roku do marca 2022 roku strażnicy miejscy z Katowic, decyzją wojewody śląskiego, zostali oddelegowani do wykonywania czynności wspólnych z policją związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2. Mimo tego strażnicy miejscy w ciągu roku ujawnili 18 317 wykroczeń przeciwko porządkowi w komunikacji. Najwięcej z nich (8 232) polegało na niezastosowaniu się do znaków zakazu zatrzymywania i postoju. Niemal równie liczną grupę (8 096) stanowili kierowcy, którzy parkowali na ścieżkach rowerowych, chodnikach, przejściach dla pieszych czy podjazdach do bram. 2 424 kierowców parkując spowodowało zniszczenie zieleni publicznej. 38 pojazdów zostało usuniętych na koszt właściciela.  Dodatkowo w ramach akcji nałożono 5 719 mandatów na kwotę 677 390 zł, 127 spraw skierowano do sądu. Obszarowo straż miejska skupiła swoje działania na terenie śródmieścia Katowic (ulice objęte szczególną kontrolą to: 3 Maja, Rynek, Wawelska, Stawowa, Mickiewicza, Młyńska, Pocztowa, Bankowa, Warszawska, Mariacka, Mielęckiego, Staromiejska, Dyrekcyjna, Mariacka Tylna, Stanisława, Teatralna, Korfantego, Gliwicka) oraz część Koszutki (ulice objęte szczególną kontrolą to m.in.: Grażyńskiego, Czerwińskiego, Wyszyńskiego, Oblatów, Okrzei, Dunikowskiego, Morcinka, Góreckiego, Korfantego). Ponad 6 tys. interwencji miało miejsce na pozostałych obszarach miasta.

Mieszkańcy wciąż mają możliwość oznaczania na specjalnej mapie miejsc, w których problemy z nieprawidłowym parkowaniem występują najczęściej. Do zgłoszeń można dołączać fotografie z „miszczami parkowania”. Mapa dostępna jest na stronie wyzwanieparkowanie.katowice.eu. Tylko w rejonie śródmieścia Katowic zgłoszonych zostało dotychczas około tysiąca lokalizacji, w których kierowcy nie parkują prawidłowo. To dodatkowe narzędzie dla strażników miejskich, którzy pod szczególną obserwację biorą wskazane przez mieszkańców za pośrednictwem mapy miejsca.

Od czwartku (21.04.) strażnicy miejscy znów prowadzą działania mające na celu zweryfikowanie tego, czy kierowcy przestrzegają prawa i parkują w miejscach dozwolonych.

– Zadanie realizowane jest przez strażników pełniących służbę w terenie. Od początku stycznia 2022 roku strażnicy miejscy przeprowadzili  621 interwencji  wobec kierowców parkujących na trawnikach, nałożono 183 mandaty, w 105 przypadkach zastosowano pouczenie. Pozostałe sprawy są w toku – mówi Piotr Piętak, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Katowicach. – Trzeba przyznać, że kierowcy mają czasem ułańską fantazję i potrafią parkować w miejscach zupełnie do tego nieprzeznaczonych, utrudniając przejazd rowerzystom czy przejście pieszym. Nie będzie taryfy ulgowej dla łamiących prawo – dodaje.

W ramach akcji „Wzywanie: parkowanie!” mieszkańcy mogli zgłaszać zieleńce, które są notorycznie rozjeżdżane przez samochody. Zgłoszone miejsca zostały zrewitalizowane przez Zakład Zieleni Miejskiej, przy współpracy z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w taki sposób, by utrudnić wjazd samochodów – tak stało się między innymi przy ul. Misjonarzy Oblatów, gdzie zasadzono zieleń a wjazd samochodom uniemożliwiono słupkami. W jednym przypadku rewitalizacji nie udało się przeprowadzić w całości – ze względu na własność terenu.

Przypomnijmy, że akcja „Wzywanie: parkowanie!” wystartowała 28 kwietnia ubiegłego roku. W pierwszej fazie jej trwania kierowcy parkujący w niedozwolonych miejscach lub blokujący ruch mogli liczyć na taryfę ulgową – otrzymywali ulotkę informacyjną przypominającą mandat lub upomnienie. Dopiero później na opornych parkujących czekały mandaty oraz blokady na koła.

Celem akcji „Wzywanie: parkowanie!” jest doprowadzenie do tego, by samochody stawały jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Sytuację ma usprawnić także zmiana polityki parkingowej. Przypomnijmy, że po konsultacjach z mieszkańcami strefa płatnego parkowania ma zostać zwiększona, wyróżniona zostanie także Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania. Wzrosną również opłaty za parkowanie w mieście. Płatne mają być parkingi w strefie kultury. Celem tych działań jest zwiększenie rotacji samochodów w centrum Katowic i spowodowanie, że łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe.