Poważne problemy związane ze zdalnym nauczaniem.

Poważne problemy związane ze zdalnym nauczaniem.

25 marca 2020 Wyłącz przez administrator

Więcej – czytaj poniżej.
***
Wszystkie nasze informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.
***
Nasza nowa usługa. Ogłoszenia. Całkowicie bezpłatne – dla każdego.
***

Napisała do nas czytelniczka:

„Jest problem nauczyciele i uczniowie nie mogę się zalogować na dziennik elektroniczny Wulkan i co teraz? Jak mają się uczyć skoro jest takie obciążenie?”

Podobnie było z Librusem oraz innymi dziennikami elektronicznymi, z których korzystają szkoły. Logowanie się do nich było utrudnione bądź niemożliwe.

Jak nas poinformowała Anna Kij, dyrektor Wydziału Jakości Edukacji w Kuratorium Oświaty w Katowicach, problemy te powinny minąć. Dziś bowiem był wyjątkowy dzień. Zaczęło obowiązywać rozporządzenie o zdalnym nauczaniu. Podobne problemy pojawiły się w pierwszych dniach, gdy uczniowie przestali chodzić do szkół. Następnie jednak sytuacja się unormowała.

Zapytaliśmy Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy resort stara się zminimalizować problemy związane z działaniem dzienników elektronicznych w sytuacji, gdy więcej osób będzie z nich naraz korzystać. MEN przesłał nam informację, którą cytujemy poniżej. Wynika z niej, że wraz z firmami dostarczającymi usługi dzienników elektronicznych rozpoczęto działania, mające ułatwić wypełnianie obowiązku szkolnego w sposób zdalny.

MEN wyjaśnia: „Dziś, 25 marca br. z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego odbyła się wideokonferencja z udziałem Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego, Justyny Orłowskiej, pełnomocnika premiera do spraw GovTech oraz przedstawicieli firm oferujących dzienniki elektroniczne.

Podczas spotkania omówiona została bieżąca sytuacja związana z dostępem dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów do e-dzienników. Rozmawiano również o aktualnych problemach wynikających z obciążenia infrastruktury IT obsługującej e-dzienniki z uwagi na dużą aktywność ich użytkowników.

Przedstawiciele firm podkreślili, że są to problemy przejściowe. Wszyscy operatorzy e-dzienników pracują obecnie nad usprawnieniami i przywróceniem pełnej funkcjonalności swoich systemów. Zarówno minister edukacji, jak i minister cyfryzacji zadeklarowali w tym względzie swoją pomoc.

Dziś weszły w życie rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z dużym zainteresowaniem prowadzenia komunikacji z wykorzystaniem dzienników elektronicznych przez nauczycieli, dyrektorów, rodziców i uczniów otrzymywaliśmy sygnały związane z czasowym problemem dotyczącym wydajności serwerów. W związku z tym minister edukacji zaprosił wszystkich przedstawicieli rynku e-dzienników do omówienia bieżącej sytuacji.

W spotkaniu, oprócz ministrów edukacji, cyfryzacji oraz przedstawiciela GOVTech wzięli udział wszyscy najwięksi operatorzy oferujący usługę elektronicznych dzienników, tj. Librus, Vulcan, Helion, Wizja.net, a także Eszkola24”.

Fot. Henryk Bielamowicz / Wikimedia.