Do premiera Donalda Tuska trafiły pytania, na które nie odpowiedziała Anna Jedynak.

Do premiera Donalda Tuska trafiły pytania, na które nie odpowiedziała Anna Jedynak.

24 marca 2024 Wyłączono przez administrator

To wicemarszałek śląska i kandydatka do Rady Miasta Sosnowca.

***

Tych pytań jest bardzo dużo. Dotyczą ważnych kwestii: zdrowia czy sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy.

Możecie się z nimi zapoznać. publikujemy je na końcu artykułu. A poniżej piszemy o sprawie, której one dotyczą.

Powiedzieć, że dotyczą milionów złotych to powiedzieć mało.

***

Anna Jedynak-Rykała od lat piastuje ważne urzędy publiczne. Powinna więc doskonale znać standardy obowiązujące urzędników tym bardziej, że ubiega się teraz o mandat radnej Sosnowca.

To do niej kierowaliśmy pytania w sprawie, którą opiszemy poniżej. Jako wicemarszałek śląski odpowiada w Urzędzie Marszałkowskim za służbę zdrowia.

Dotarły do nas bardzo niepokojące informacje o dokumentach jakie zostały złożone w konkursie na refundację zabiegów in vitro dla mieszkańców woj. śląskiego.

Chodzi o dokumenty, jakie miała złożyć właśnie ta firma, która wygrała konkurs ogłoszony przez Śląski Urząd Marszałkowski. Przypomnijmy, że chodzi o MediPartner, która prowadzi kliniki InviMed.

2

InviMed został wybrany jako jedyny realizator wojewódzkiego programu, pomimo że komisja konkursowa rekomendowała dopuszczenie czterech klinik, które otrzymały najwyższą – taką samą liczbę punktów.

Z informacji, które otrzymaliśmy wynikało, że InviMed skłądając dokumentację konkursową miał wskazać liczbę wykonywanych procedur (zabiegów), która była liczbą zsumowanych procedur ze wszystkich klinik InviMedu w całej Polsce.

Tymczasem przecież do konkursu stanęła tylko jedna klinika InviMedu – znajdująca się w Katowicach. I tylko ona jedna mogła wystartować w konkursie, gdyż warunkiem jest wykonywanie usługi na terenie województwa śląskiego.

Gdyby InviMed podał liczbę procedur tylko z tej kliniki, która ubiegała się o kontrakt, to tych procedur byłoby mało. Znacznie mniej niż liczba procedur, które mają być wykonywane w ramach marszałkowskiego programu refundacji in vitro dla mieszkańców woj. śląskiego.

3

Druga informacja miała dotyczyć personelu, jaki wskazano w dokumentacji konkursowej. Znaleźć się tam miały osoby (w tym lekarze), które nie pracują w katowickiej klinice InviMedu, tylko w innych klinikach – poza terenem woj. śląskiego.

Zawiadomienie o wątpliwościach co do dokumentacji trafiło do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego jeszcze przed rozstrzygnięciem konkursu. Anna Jedynak-Rykała musiała o nim wiedzieć.

Cytujemy pismo, jakie w tej sprawie wpłynęło do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego:

„…ujawniamy, że Komisja Konkursowa została wprowadzona w błąd przez Medi Partner poprzez zamieszczenie w formularzu ofertowym nieprawdziwych informacji co istotnie podważa wiarygodność merytoryczną oferenta (…)” (przypominamy, że Medi Partner to InviMed).

I dalej:

„oferent zamieścił tabelę przedstawiającą sumę procedur IVF/ICSI ze wszystkich swoich 6 ośrodków (Warszawa Mokotów, Warszawa Praga, Wrocław, Poznań, Gdynia, Katowice) zamiast tabeli procedur wykonanych w ośrodku Katowice.

Oferent tym samym istotnie zawyżył swój potencjał jednocześnie ukrywając rzeczywistą ilość procedur IVF/ICSI wykonywaną w ośrodku w Katowicach.

W związku z czym zachodzi również obawa czy oferent spełnia warunek formalny – powinien wykonywać co najmniej 200 procedur zapłodnienia pozaustrojowego rocznie w okresie ostatnich 3 lat (licząc od złożenia oferty)”.

4

W piśmie do Urzędu Marszałkowskiego czytamy również (tam, gdzie stosujemy […], tam w piśmie jest pełne imię i nazwisko):

„W punkcie „Informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu biorącego udział w realizacji Programu” oferent przedstawił personel zatrudniony w innych ośrodkach, a nie w Katowicach. Dr. n. med. [imię i nazwisko] pracuje w Poznaniu, dr. n. med. [imię i nazwisko] w Warszawie, mgr [imię i nazwisko] we Wrocławiu.

Informacje o miejscu zatrudnienia potwierdzające miejsce pracy ww. personelu poza Katowicami są również widoczne na oficjalnej stronie internetowej oferenta (www.invimed.pl). Ponownie oferent zawyżył swój potencjał wskazując personel nie pracujący w Katowicach”.

Autorami pisma są prezes Mariusz Kiecka i wiceprezes Wojciech Winciorek z katowickiej Provity-Angelius.

5

Śląski Urząd Marszałkowski wezwał InviMed do złożenia wyjaśnień. W piśmie, podpisanym przez Halinę Czaplę, zastępcę dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych Urzędu Marszałkowskiego, czytamy:

„…w odniesieniu do zawartych w piśmie wątpliwości odnośnie potencjału ww. podmiotu, Medi Partner wezwany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego do złożenia wyjaśnień, podtrzymał prawdziwość informacji podanych w złożonej ofercie oraz oświadczeniach stanowiących załączniki do oferty.

Jednocześnie informuję, iż Organizator konkursu przyjmuje wyjaśnienia podmiotu zgodnie z powyższym i nie znajduje podstaw do niepodpisania umowy z wyłonionym podmiotem”.

Dodajmy, że Halina Czapla pracuje w pionie podległym Annie Jedynak-Rykale. Gdy ta nie była jeszcze wicemarszałkiem, tylko wiceprezydentem Sosnowca, Halina Czapla była naczelnikiem Wydziału Zdrowia sosnowieckiego magistratu.

6

4 marca „Katowice Dziś” wystąpiły do wicemarszałek Jedynak-Rykały o kontakt lub spotkanie dotyczące zarzutów wobec InviMedu i sposobu ich wyjaśnienia.

Do dziś (20 marca) nie otrzymaliśmy nawet propozycji terminu.

6 marca „Katowice Dziś” skierowały do wicemarszałek Jedynak-Rykały wniosek o przesłanie nam odpowiedzi, jaką Urząd Marszałkowski otrzymał od InviMedu. Chodziło o zrobienie kopii pdf i wysłanie jej e-mailem.

Do dziś (20 marca) tego pisma nie otrzymaliśmy.

6 marca zapytaliśmy wicemarszałek Jedynak-Rykałę:

„Jakie inne czynności zostały wykonane, poza wezwaniem do złożenia wyjaśnień, w celu zweryfikowania informacji przedstawionych przez Medi Partner sp. z o.o.?”

Do dziś (20 marca) odpowiedzi na to pytanie nie ma.

7

Usiłowaliśmy uzyskać wyjaśnienia od InviMedu. 11 marca InviMed przesłał nam następujące wyjaśnienie:

„Uprzejmie informujemy, iż wszystkie informacje umieszczone w formularzu ofertowym, jak i w oświadczeniach Medi Partner Sp. z o.o. przesłane w zgłoszeniu do konkursu ofert na wybór Realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026″ – realizacja zadania w latach 2023-2024, są prawdziwe”.

Poprosiliśmy zatem o wskazanie:

1. Osób, zatrudnionych w dniu składania oferty, w klinice InviMed w Katowicach (liczba personelu z wyszczególnieniem lekarzy i pielęgniarek, pracujących na miejscu, wraz z podaniem ich specjalizacji).

2. Liczby gabinetów, którymi dysponowała klinika we wskazanym dniu oraz ich wyposażenia.

3. Na jakiej podstawie oparte jest twierdzenie: „uprzejmie informujemy, iż wszystkie informacje umieszczone w formularzu ofertowym, jak i w oświadczeniach Medi Partner Sp. z o.o. przesłane w zgłoszeniu do konkursu ofert na wybór Realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026″ – realizacja zadania w latach 2023-2024, są prawdziwe”.

8

Na to otrzymaliśmy dość długi wywód o tym, że InviMed w Katowicach jest renomowaną kliniką leczenia bezpłodności. Dysponuje personelem o bogatym doświadczeniu oraz nowoczesnym sprzętem. I jest w stanie wykonać zadania, do których się zobowiązał (całe to pismo prezentujemy poniżej).

W wywodzie tym brakło jednak odpowiedzi na pytania. Toteż o nich przypomnieliśmy.

Wczoraj (19 marca) otrzymaliśmy kolejne pismo InviMedu (całe prezentujemy poniżej): „Nie planujemy wydawania dalszych oświadczeń”.

9

Mamy sytuację, gdy wicemarszałek Anna Jedynak-Rykała uchyla się od udzielania informacji i gdy odpowiedzieć na proste przecież pytania nie umie firma, która została wybrana do realizacji publicznego programu zdrowotnego. Programu, którego tegoroczny budżet to 10 mln zł.

Niemniej mamy kolejne pytanie. Czy tak wygląda transparentność i przejrzystość procedur związanych z ochroną zdrowia i wydawaniem grosza publicznego?

Poniżej, pod blokiem inf. red. – w całości – oba pisma InviMedu, które cytowaliśmy we fragmentach.

Pod nimi niektóre z przesłanych pytań, na które do dziś nie ma odpowiedzi. Poinformowaliśmy o tym premiera.

***

Gorący temat. Przeczytaj, aby wiedzieć: „In vitro dla par z woj. śląskiego jak wódka w PRL”. Poniżej.

***

Tych 200 tys. ludzi naprawdę nie musiało umrzeć.

Poruszający film o pandemii – link do strony z filmem: Pandemia Czas Próby iboma.media

***
KOMENTARZE: TYLKO FACEBOOK.

Masz problem, widzisz problem, masz ważną informację? Daj nam znać:

[email protected] lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Redaktor naczelny Katowice Dziś Mateusz Cieślak.

***

 

Pierwsze pismo InviMedu do Katowice Dziś w całości:

„InviMed Katowice jest renomowaną kliniką leczenia niepłodności. Należy do ogólnopolskiej sieci klinik InviMed, prowadzonej przez podmiot leczniczy Medi Partner sp. z o.o.
Na Śląsku wspieramy pacjentów od 2013 roku. Z sukcesem realizowaliśmy i realizujemy programy samorządowego wsparcia par w leczeniu niepłodności z wielu lokalizacji w województwie – m.in. z Częstochowy, Mysłowic, Sosnowca, Tychów.

Długoletnim, bogatym doświadczeniem naszego zespołu specjalistów wspieramy również mieszkańców regionu, którzy mogą korzystać w 2024 roku w naszej klinice z programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026 – realizacja zadania w latach 2023-2024″.

Zgodnie z zapisami umowy, zawartej z Zarządem Województwa Śląskiego zapewniamy, iż jesteśmy w stanie spełnić wszystkie zadania, do których zobowiązaliśmy się na etapie konkursu ofert. Zapewniamy pacjentom wsparcie najwyższej klasy specjalistów. To doświadczeni eksperci w zakresie ginekologii, embriologii i endokrynologii, korzystający ze światowej wiedzy medycznej potwierdzonej wieloma certyfikatami (m.in. PTMRiE, ESHRE).
Oferujemy najnowocześniejsze technologie i metody leczenia oraz wszelkie niezbędne zasoby, aby wypełniać nasze zobowiązania z największą starannością i indywidualnym podejściem do każdej z par w procesie leczenia.

Zaufanie i dobro pacjentów jest naszym najwyższym priorytetem”.

 

Drugie pismo InviMedu do Katowice Dziś w całości:

„Korespondencja wymieniona między naszą kliniką a portalem Katowicedzis.pl odpowiada na zadane przez Pana pytania.
Wszelkie przekazane informacje zostały już zweryfikowane przez nas w ramach zgłoszenia do konkursu.
Stanowisko naszej kliniki zostało jasno przedstawione w emailu wysłanym w poniedziałek, 18 marca.
Nie planujemy wydawania dalszych oświadczeń”.

***
Pytania, na które nie odpowiedziała Anna Jedynak-Rykała. Tylko niektóre – niestety było ich więcej.

Jakie inne czynności zostały wykonane, poza wezwaniem do złożenia wyjaśnień, w celu zweryfikowania informacji przedstawionych przez Medi Partner sp. z o.o.?

 

Co zadecydowało o usunięciu z punktacji kwestii merytorycznych?

 

Kto podjął taką decyzję, tzn. czy była to decyzja jednoosobowa, czy zespołowa i jacy to urzędnicy (czy jaki urzędnik) ją podjęli?

 

Jaki jest skład zespołu opracowującego zasady konkursu? [przypis redakcji – pytanie zostało zadane w grudniu 2023 r.]

 

Czy zespół ten jest objęty tarczą antykorupcyjną i (jeśli tak) jaki charakter ma takowa tarcza?

 

Jak Pani zadbała o interes mieszkanek i mieszkańców Sosnowca nadzorując prace nad wojewódzkim programem refundacji zabiegów in vitro – co Pani zrobiła, by dostępność dla Pani wyborców była jak największa – jak Pani zadbała o to, by realizatorem programu była firma gwarantująca wykonanie tego programu w jego pełnym zakresie a nie na przykład w części – jakie starania Pani podjęła, by zminimalizować czas oczekiwania na leczenie i uniknąć sytuacji, gdy niektórych osób ten program nie obejmie ze względu na ograniczenia lokalowe realizatora, sprzętowe, osobowe, organizacyjne – jak Pani zadbała o to, by Pani wyborcy, mieszkanki i mieszkańcy Sosnowca nie zetknęli się z sytuacją, gdy nie będą mogli skorzystać z dobrodziejstwa programu, mimo spełnienia warunków dopuszczenia?

 

Dlaczego uchwała i inne dokumenty związane z tą decyzją zostały ujawnione przed opinią publiczną (publikacja na BIP Urzędu Marszałkowskiego) dopiero 17 stycznia a nie 10 stycznia?