Co zabiło Odrę – Uniwersytet Śląski podejmuje śledztwo.

Co zabiło Odrę – Uniwersytet Śląski podejmuje śledztwo.

15 marca 2023 Wyłącz przez administrator

Uniwersytet Śląski podejmuje próbę oceny co doprowadziło do katastrofy ekologicznej, która zabiła życie w Odrze.

***

24 marca na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędzie się konferencja naukowa poświęcona ubiegłorocznej katastrofie. Przypomnijmy, że była to jedna z największych tragedii przyrodniczych ostatnich lat w Polsce.

Do chwili obecnej naukowcy nie są pewni, co zabiło tę piękną rzekę. Tropy prowadzą w kierunku śląskich kopalń, o czym niedawno pisaliśmy (tekst przypominamy poniżej).

W konferencji naukowo-technicznej „Rzeka Odra 2022 – co wiemy o katastrofie ekologicznej” udział wezmą m.in. prezes Wód Polskich czy przedstawicielka Instytutu Ochrony Środowiska- Państwowego Instytutu Badawczego.

Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym z transmisją na MS Team. Część stacjonarna przy ul. Będzińskiej nr 60 w Sosnowcu (aula WNP UŚ).

Istnieje możliwość uczestnictwa a także zadawania pytań. Program konferencji poniżej.

***

Tych 200 tys. ludzi naprawdę nie musiało umrzeć.

Poruszający film o pandemii – link do strony z filmem: Pandemia Czas Próby (do obejrzenia na komputerze i na niektórych komórkach; zwróć uwagę na to, by zacząć od części pierwszej).

Jeśli masz problem na komórce a chcesz go na niej obejrzeć – w przeglądarce telefonu po prostu wpisz iboma.media
***
KOMENTARZE: TYLKO FACEBOOK.

Masz problem, widzisz problem, masz ważną informację? Daj nam znać:

poczta@katowicedzis.pl lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Tych, którzy jeszcze nie widzieli, zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego „Wymazy spod płota. Pandemia, wielkie pieniądze, śmierć” (baner z linkiem do filmu przy tekście).

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Redaktor naczelny Katowice Dziś Mateusz Cieślak.

***

Nasz artykuł o „tropach” i „podejrzanych. Poniżej program konferencji.

Trucizna płynęła od nas:

Trucizna płynęła od nas.

PROGRAM KONFERENCJI

9:00 – 10:00 REJESTRACJA
10:00 – 10:30
Otwarcie Konferencji. Przemówienia okolicznościowe:
Ryszard Koziołek – Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Śląskiego
Krzysztof Woś – Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Śląskim Centrum Wody a Centrum Badawczym Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych.

10:30 – 10:50
Prezentacja wyprawy „Czysta rzeka Odra – Why not?” oraz badań po kulminacji katastrofy ekologicznej
Anna Piotrowska (Fundacja Why Not), Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

10:50 – 11:10
Sytuacja hydrologiczna na rzece Odrze w lipcu i w październiku 2022
Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ, Magdalena Matysik, dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

11:10 – 11:30
Jakość wód rzeki Odry w świetle badań terenowych i laboratoryjnych
Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ, Magdalena Matysik, dr hab., Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

11:30 – 11:50
Stan wiedzy o sytuacji w Odrze latem 2022 – wyniki raportu
Agnieszka Kolada, dr. hab., prof. IOŚ-PIB (IOŚ-PIB w Warszawie)

11:50 – 12.20 PRZERWA

12:20 – 12:40
Jak analizować skutki zdarzeń katastrofalnych dla oceny ich przyczyn
Wanda Jarosz mgr inż. (IETU Katowice), Magdalena Matysik, dr hab., Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ, Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Agnieszka Kolada, dr. hab., prof. IOŚ-PIB (IOŚ-PIB w Warszawie)

12:40 – 13:00
Katastrofa ekologiczna – próba oceny potencjalnych przyczyn zjawiska
Andrzej Woźnica, dr hab., prof. UŚ, Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ , Magdalena Matysik, dr hab. (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Małgorzata Bąk, dr hab., prof. USz (Uniwersytet Szczeciński), Natalia Janczewska, mgr (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach), Anna Cieplok dr, (Uniwersytet Śląski w Katowicach), Agnieszka Kolada, dr. hab., prof. IOŚ-PIB, Agnieszka Pasztaleniec, dr. hab., prof. IOŚ-PIB (IOŚ PIB w Warszawie), Jerzy Karczewski, mgr, Marcin Lipowczan, dr (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

13:00 – 13:20
Detekcja zmian parametrów hydrobiologicznych rzeki Odry w lipcu 2022 r. na podstawie pomiarów bezpośrednich oraz metod teledetekcyjnych
Natalia Janczewska, mgr (Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach), Magdalena Matysik, dr hab., Andrzej Woźnica dr hab., prof. UŚ, Damian Absalon, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

13:20 – 13:40
Wybrane aspekty modelu regulacji systemu monitorowania wody
Mirosław Pawełczyk, dr hab., prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych), Przemysław Winczewski, r.pr., Mariusz Włódarz, r.pr. (Kancelaria Prawna Pawełczyk i Wspólnicy)

13:40 – 14:00
The phenomenon of the natural section of the Odra River (CHKO Poodří) in the urbanized landscape (Fenomen naturalnego odcinka Odry (CHKO Poodří) w krajobrazie zurbanizowanym)
RNDr. Jana Nováková, Ph.D., doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc. (VSB – Technical University of Ostrava)

14:00 – 14:30 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE