MPGK Katowice podpisało umowę na budowę elektrowni słonecznej.

MPGK Katowice podpisało umowę na budowę elektrowni słonecznej.

25 sierpnia 2022 Wyłączono przez administrator

Projekt budowy farmy fotowoltaicznej na terenie MPGK Katowice wchodzi w kolejną fazę. Właśnie podpisano umowę z firmą Eko-Solar Sp. z o.o. z Namysłowa na budowę farmy fotowoltaicznej, która znajdzie się w miejscu zamkniętej i zrekultywowanej części składowiska odpadów. Będzie to pierwsza w Katowicach inwestycja w energię słoneczną na tak dużą skalę.

W Katowicach realizujemy szereg działań na rzecz ekologii, od działań skupionych wokół walki o czyste powietrze, przez działania związane z adaptacją do zmian klimatu po edukację w tym zakresie. Kolejnym działaniem będzie pierwsza miejska farma fotowoltaiczna. Na miejskich budynkach montowaliśmy już tego typu instalacje, ale na zdecydowanie mniejszą skalę. Oprócz troski o ekologię, mamy tutaj też walor ekonomiczny. Wytworzona z elektrowni energia będzie zasilała znajdujący się w sąsiedztwie Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, co przełoży się na niższe koszty jego funkcjonowania. Ponadto inwestycja pozwoli nam zagospodarować teren, który dotychczas był nieczynnym wysypiskiem śmieci – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach podpisało umowę z firmą Eko-Solar Sp. z o.o. z Namysłowa na budowę farmy fotowoltaicznej. Od tego momentu wykonawca ma 6 miesięcy na realizację zadania. Wartość inwestycji to nieco ponad 5,7 mln zł.

Były śmieci, będzie czysta energia

Miejsce, na którym ma powstać farma, zostało wybrane nieprzypadkowo. Powstanie ona na terenie zamkniętej i zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów nieszkodliwych w Katowicach przy ul. Żwirowej. Po zamknięciu wysypiska nie można na jego terenie stawiać żadnych obiektów budowlanych przez 50 lat, chyba że uzyska się stosowne decyzje i dokumenty pozwalające na odstępstwo od tego wymogu. I właśnie taką ścieżkę wybrała spółka MPGK, której cały czas przyświecała idea wykorzystywania tego terenu na cele, typu np. farma fotowoltaiczna.

Dzięki inwestycji w panele fotowoltaiczne będziemy mogli korzystać z energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Będzie to kolejny ekologiczny projekt w naszej firmie, ale zyski idą dużo dalej. Przede wszystkim korzystanie z nowoczesnego źródła energii zmniejsza nasze przywiązanie do paliw kopalnych, co przyczynia się do mniejszego zanieczyszczania powietrza. Poza tym racjonalnie wykorzystujemy nieużytki, a to także ważny aspekt – mówi Andrzej Malara, prezes MPGK Katowice.

Obecnie na składowisku są trzy kwatery. Pierwsza została już zrekultywowana, a jej powierzchnia zostanie wykorzystana pod montaż paneli, druga jest w trakcie rekultywacji i docelowo na niej również powstanie farma fotowoltaiczna. Na trzeciej kwaterze, jeszcze maksymalnie przez 10 lat, będą gromadzone odpady. Planuje się, że w przyszłości również tam powstanie kolejna elektrownia słoneczna.

Jak przekształcić energię słoneczną na prąd z paneli

W ramach projektu wykonawca zamontuje 2160 sztuk paneli fotowoltaicznych. Zostaną one posadowione na bloczkach betonowych. Zajmą, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, powierzchnię 17,5 tys. m2 nieczynnej hałdy. Planowana moc instalacji to 1 MW. Dzięki temu znajdujący w bezpośrednim sąsiedztwie Zakład Odzysku i Unieszkodliwiana Odpadów będzie mógł korzystać z ekologicznego źródła energii. Inwestycja oprócz samych paneli składa się także z inwerterów o mocy 90 kW, które przekształcają prąd stały, wyprodukowany przez panele, na zmienny, który później może popłynąć przez sieć i zasilać urządzenia elektryczne. Dodatkowo posadowiona ma zostać stacja transformatorowa nN/SN oraz zamontowana wewnętrzna instalacja elektryczna. Wokół całego obiektu powstanie ogrodzenie wraz z bramą.

Jako firma Eko-Solar od ponad 15 lat zajmujemy się budowaniem elektrowni słonecznych. Cieszymy się, że teraz będziemy wykonawcą farmy fotowoltaicznej dla MPGK Katowice. Ta inwestycja to najlepszy przykład ekologicznej transformacji energetycznej, dążenia do niezależności i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Jesteśmy dumni, że możemy ją realizować i wspierać MPGK w tych „zielonych” działaniach – mówi Bartłomiej Jarosz, prokurent Eko-Solar Sp. z o.o.

Podobne projekty powstawały już za granicą, np. w Stanach Zjednoczonych oraz Niemczech. Budowana elektrownia nie będzie jedyną w zasobach MPGK. W latach 2024-2028 planowana jest realizacja kolejnych etapów o podobnej mocy elektrycznej.

Materiał powstał przy współpracy z miastem Katowice. Fot. KAW.