Katowice przejmują grunt od Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej.

Katowice przejmują grunt od Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej.

24 sierpnia 2022 Wyłączono przez administrator

Drogi przy ul. Kolistej staną się własnością samorządu.

***

Kilka lat temu mieszkańcy zaczęli apelować o to, by tak właśnie się stało. Skarżyli się wówczas na zły stan techniczny dróg dojazdowych do bloków.

Ponieważ drogi te nie były własnością miasta a Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej, stanęli oni przed wizją naprawy dróg z własnej kieszeni.

Koszty dalszego utrzymania dróg w tej okolicy spadłyby na barki mieszkańców.

Problem ten pojawił się w 1994 r., kiedy dotychczasowy właściciel terenu – Katowicki Holding Węglowy zaczął sprzedawać lokale mieszkalne przy ul. Kolistej. Oprócz prawa własności lokalu sprzedawano prawo wieczystego użytkowania gruntu związanego z budynkami.

Nie zapewniano przy tym prawa dostępu do drogi publicznej, gdyż lokale sprzedawane były bez udziału w gruncie zajętym pod drogi wewnętrzne.

Wiosną 2018 roku prezydent Marcin Krupa i wiceprezydent Bogumił Sobula spotykali się kilkukrotnie z mieszkańcami i rozmawiali o możliwości poprawy fatalnego stanu dróg na osiedlu przy ul. Kolistej, które były (i do dziś są) w użytkowaniu wieczystym Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej.

Przedstawiono wtedy propozycję rozwiązania tej sytuacji, która zyskała akceptację lokalnych mieszkańców. Ten plan jest finalizowany.

– Jesteśmy na ostatnim etapie przejęcia dróg przy ul. Kolistej. W tym momencie obie strony pracują nad dopełnieniem wszelkich wymogów formalno-prawnych transakcji pomiędzy Miastem a Spółką. Jeszcze w tym roku zostanie podpisany akt notarialny – mówi prezydent Katowic.

– W związku ze złym stanem technicznym układu drogowego w rejonie budynków przy ul. Kolistej 25-33 podjęta została decyzja w sprawie nieodpłatnego nabycia przez miasto Katowice od Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej praw do części nieruchomości położonej w tym obszarze. Do zasobu miejskiego trafi piętnaście działek geodezyjnych o powierzchni ponad 17 tys. m2 – wyjaśnia Jerzy Oporek, naczelnik wydziału gospodarki mieniem.

Na działkach znajdują się:
układ drogowy, obsługujący budynki przy ul. Kolistej 25-33 wraz z parkingami,

dojazd do garaży przy ul. Kolistej od strony pętli autobusowej,

wewnętrzne układy drogowe budynków przy ul. Kolistej 27, 29, 31 wraz z terenami zielonymi,

tereny niezagospodarowane, na których urządzone są m.in. śmietniki dla ww. budynków.

Układ drogowy oraz parkingi znajdujące się w jego obrębie będą ogólnodostępnymi drogami wewnętrznymi w zarządzie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Taki sam status będą mieć drogi będące dojazdami do budynków nr 27, 29 i 31. Z kolei pozyskane przez miasto tereny zielone mają docelowo zostać w części wydzierżawione wspólnotom mieszkaniowym budynków przy ul. Kolistej, które wyraziły wolę objęcia ich we władanie oraz utrzymanie.

Po północnej stronie osiedla w przyszłym roku planowane jest rozpoczęcie budowy drogi rowerowej łączącej Giszowiec z Katowickim Parkiem Leśnym i Doliną Trzech Stawów.

***

Tych 200 tys. ludzi naprawdę nie musiało umrzeć.

Poruszający film o pandemii – link do strony z filmem: Pandemia Czas Próby (do obejrzenia na komputerze i na niektórych komórkach; zwróć uwagę na to, by zacząć od części pierwszej).

Jeśli masz problem na komórce a chcesz go na niej obejrzeć – w przeglądarce telefonu po prostu wpisz iboma.media
***

KOMENTARZE: TYLKO FACEBOOK.

Masz problem, widzisz problem, masz ważną informację? Daj nam znać:

[email protected] lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Tych, którzy jeszcze nie widzieli, zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego „Wymazy spod płota. Pandemia, wielkie pieniądze, śmierć” (baner z linkiem do filmu przy tekście).

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Za WKS UM Katowice. Fot. S. Rybok.