Drogie koszty niewiedzy

20 marca 2018 0 przez administrator

Tymczasowy zakaz parkowania na niektórych ulicach. Służby miejskie i policja zapowiadają, że samochody kierowców, którzy nie zastosują się do zakazu, będą odholowywane na strzeżone parkingi.

W dniu 27 marca 2018 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie, odbędzie się mecz towarzyski piłki nożnej pomiędzy reprezentacjami Polski i Korei Południowej. Należy się spodziewać wzmożonego ruchu pojazdów na głównych arteriach komunikacyjnych aglomeracji śląskiej, a w szczególności na drogach dojazdowych w rejon Stadionu Śląskiego, tj. w ciągu DK-79 (ul. Chorzowska w Katowicach oraz ul. Katowicka w Chorzowie). Wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu.

Miasto Katowice:

Ulica Chorzowska – na odcinku od ulicy Dębowej do granicy z Chorzowem – obowiązywać będzie zakaz zawracania oraz zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z informacją, że pojazd zostanie odholowany w przypadku niezastosowania się do obowiązującego zakazu. Następnie trzeba będzie pokryć koszty holowania i miejsca na parkingu strzeżonym.

Ulica Bracka – od DTŚ do ulicy Chorzowskiej – obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z informacją, że pojazd zostanie odholowany w przypadku niezastosowania się do obowiązującego zakazu.

Takie samo oznakowanie zostanie wprowadzone na pasie rozdzielającym jezdnie w ciągu ul. Chorzowskiej – od wjazdu na Rondo Sławika, a ul. Katowicką.

Ulica Chorzowska – obowiązywać będzie zakaz wjazdu w osiedle 1000?lecia (zakaz nie dotyczy wjazdu dedykowanego dla autobusów komunikacji miejskiej).

Miasto Chorzów:

Ulica Parkowa – wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku od ul. Katowickiej w kierunku ulicy Kościuszki.

Wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na teren Centrum Handlowego ?AKS? w Chorzowie od ul. Parkowej – wjazd na teren centrum handlowego możliwy będzie jedynie od strony ulicy Katowickiej.

W dniu organizacji meczu wprowadzony zostanie również zakaz wjazdu na teren Parku Śląskiego, za wyjątkiem osób upoważnionych, posiadających specjalne przepustki wydane przez Polski Związek Piłki Nożnej.

Na niektórych skrzyżowaniach ruchem kierować będą policjanci.

***
Jeśli uznasz, że warto, daj lajka w zamian za tę publikację i udostępnij ją innym. Dziękujemy. Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz.