Betonowy park

26 lutego 2018 0 przez administrator

Trwa „oczyszczanie” z drzew Parku Śląskiego. Ludzie protestują i pytają o jego przyszłość.

Szykują się wielkie zmiany w tej części Paku Śląskiego, która przylega do Katowic. Rada dzielnicy Dąb i „Ratujmy Park Śląski” alarmują:

„Wspólnie z radnymi Rady Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb zorganizowaliśmy pierwsze spotkanie dla mieszkańców poświęcone problemom występującym w dzielnicy Dąb.

Problemy występujące w dzielnicy pojawiły się w chwili rozpoczęcia inwestycji na terenie Parku Śląskiego. W pierwszej kolejności wycięto wszystkie drzewa na terenie parku przy ul. Złotej na odcinku od ul. Chorzowskiej do ul. Sportowej, następnie „oczyszczono” teren przy ulicy Bukowej pod budowę „zielonego” parkingu dla ponad 300 pojazdów.

Następnie mieszkańcy dowiedzieli się, że w planach jest również wybudowanie nowego Wesołego Miasteczka na całym terenie, na którym znajduje się w chwili obecnej Śląski Park Linowy.

Pan Marka Widuch wiceprezes Parku Śląskiego na komisji transportu Rady Miasta Katowice w dniu 20 listopada 2017 r. stwierdził, że: „gdy w przyszłości inwestor będzie chciał połączyć teren Parku Linowego i Wesołego Miasteczka będzie to musiał zrobić inaczej, być może przejściem podziemnym, albo zrobić osobne wejście”.

Pomysły kierownictwa parku nie podobają się mieszkańcom dzielnicy, dlatego zwrócili się do radnych Rady Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia, jakie są rzeczywiste zamierzenia w stosunku do części parku przylegającej do dzielnicy Dąb.

Na spotkanie przyszło wielu mieszkańców, którzy mieli dużo pytań, na które nikt nie znał odpowiedzi. Na spotkanie przyszedł również Pan Marek Wójcik poseł i mieszkaniec Katowic, który obiecał, że doprowadzi do spotkania kierownictwa Parku Śląskiego w szczególności z przedstawicielami Rady Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb i Stowarzyszenia Ratujmy Park Śląski.

Na spotkanie przyszło wielu społecznych działaczy i mieszkańców dzielnicy Dąb. Należy podkreślić, że na spotkanie nie przyszedł żaden z przedstawicieli Parku Śląskiego, urzędów miast Katowice i Chorzowa ani Urzędu Marszałkowskiego.

Kolejne spotkanie planujemy zorganizować 10 marca br. o godzinie 10.00 po rozmowach z kierownictwem Parku Śląskiego. Może wtedy będziemy mieć więcej informacji na temat podejmowanych działań w Parku Śląskiego.

Opracowała Rada Jednostki Pomocniczej nr 10 Dąb i Ratujmy Park Śląski”.

***
Wchodź bezpośrednio na
http://katowicedzis.pl/ 
Warto – znajdziesz więcej.

Fot. Ratujmy Park Śląski. Napis na kartkach trzymanych przez ludzi głosi: „Nie dla wycinki w Parku Śląskim”.