Ziętek sowieckim pachołkiem?

13 grudnia 2017 0 przez administrator

Ten wybitny gospodarz Ziemi Śląskiej został patronem Ronda obok Spodka i w centrum Katowic ma swój pomnik. IPN domaga się zburzenia pomnika i zmiany nazwy ronda. Dziś wojewoda śląski podjął pierwszą decyzję.

Wbrew protestom Mysłowic, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Zabrza, Rybnika, Raciborza, Częstochowy i Łaz, wojewoda przymusowo zmienił nazwy niektórych ulic czy placów w tych miejscowościach. W przypadku gen. Ziętka egzekucja została odroczona. Wojewoda twierdzi, że czeka na „opinię uzupełniającą” Instytutu Pamięci Narodowej.

Ale w sprawie gen. Ziętka – popularnego Jorga – IPN już wypowiedział się. Nieważne są jego zasługi. Ponieważ Jorg był wojewodą w czasach PRL i funkcjonował w tamtym czasie w strukturach władzy również na najwyższym szczeblu, jest niegodny naszego szacunku. Mamy zmienić zdanie o tym wybitnym gospodarzu i uważać, że był sowieckim pachołkiem. On, który w 1945 r. powołał specjalną komisję do sporządzenia spisu Ślązaków wywiezionych w głąb ZSRR i sprawił, że tysiące z wywiezionych wróciły do kraju. Że – jak miliony innych – nie zostały tam pomordowane i nie zmarły z głodu, mrozu i wycieńczenia.

Przeciwko „dezubekizacji” Ziętka protestują nie tylko liczni mieszkańcy naszego regionu (zebrane zostały m.in. podpisy pod petycją o pozostawienie Jorga w spokoju). Protestuje prezydent Katowic. Protestuje marszałek śląski.

Z kolei przeciwko „dezubekizacji” Edwarda Gierka protestował Sosnowiec. Od dziś rondo Gierka zwie się rondem Zagłębia Dąbrowskiego. Tak zdecydował wojewoda.

W Częstochowie nie ma już ul. Oskara Langego. Ten wielki naukowiec też został „zdezubekizowany”. Od dziś mamy tam ul. Żołnierzy Niezłomnych.

W Mysłowicach nie ma już ul.Lucjana Rudnickiego, pisarza i działacza PPS, dwukrotnie zsyłanego przez władze carskie na Sybir. Zastąpił go Kazimierz Wielki.

Częstochowa, Ruda Śląska, Zabrze, Racibórz i Łazy nie chciały zmiany ul. Leona Kruczkowskiego. To wielki pisarz XX wieku. Ale że był aktywny w czasach PRL, więc ulicom w tych miastach wojewoda nadał nowych patronów.

Podobnie stało się z wielkim poetą Lucjanem Szenwaldem. Choć ten nie miał nic wspólnego z PRL, gdyż zmarł podczas wojny, ale został „zdeubekizowany” za swoje lewicowe poglądy. Był bowiem kronikarzem 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki.

Na zdjęciu: Jak długo jeszcze temu miejscu będzie patronował Jorg? w tle widzimy wspaniały pomnik Powstańców Śląskich. Zawdzięczamy go Jorgowi, podobnie jak Spodek, Park Śląski, ośrodek leczniczy w Reptach, szpital w Ochojcu, szpital sanatoryjny w Ustroniu… Lista jest znacznie dłuższa.

***
Nasze teksty się czyta, a nie tylko lajkuje zdjęcie na Facebooku. Czekamy na twoją reklamę. Kontakt: Facebook – wiadomości, e-mail – poczta@katowicedzis.pl