Rezerwaty przyrody w centrum Metropolii!

13 grudnia 2017 0 przez administrator

Strefy pod szczególnym nadzorem zostały wytyczone w Parku Śląskim.

Około roku trwały prace nad opracowaniem mapy rozwoju Parku Śląskiego. Wydzielono w nim strefy przyrodniczo-użytkowe. Część Parku nadal jest przeznaczona pod działalność rekreacyjną. Część zaś będzie pod szczególną ochroną.

Strefa ochrony przyrody ma być traktowana niczym rezerwat. A raczej niczym rezerwaty. Jeśli przyjrzymy się mapie, zauważymy na niej około 10 obszarów oznaczonych jasnożółtym kolorem. To są te miejsca, które razem tworzą strefę ochrony przyrody. Będzie tam „ograniczony lub zakazany dostęp do prac pielęgnacyjnych”.

Kolor zielony ma znacznie większa „strefa przyrody chronionej”. Tam z kolei przewiduje się „ograniczony dostęp do prac pielęgnacyjnych”.

Pozostałe strefy: parkowo-leśna (dopuszczalna niewielka przebudowa drzewostanu), rekreacyjno-parkowa (dopuszczalne odtwarzanie kompozycji i nowych założeń zieleni), intensywnej rekreacji (działalność rekreacyjna, sportowa, gastronomiczna itp.), zabudowy i infrastruktury parkowej (budynki, parkingi itd.), ciągi komunikacyjne, tereny przeznaczone do inwestycji, tereny inne (m.in. zoo, wesołe miasteczko, skansen, stadion).

Na zdjęciu: Park Śląski jest bodaj czy nie najbardziej popularnym miejscem wypoczynku i rekreacji w Metropolii Katowickiej.

***
Nasze teksty się czyta, a nie tylko lajkuje zdjęcie na Facebooku. Czekamy na twoją reklamę. Kontakt: Facebook – wiadomości, e-mail – poczta@katowicedzis.pl