Powstaje nowa kopalnia węgla kamiennego. Przez kilkadziesiąt lat będzie prowadzić wydobycie pod miastem.

Powstaje nowa kopalnia węgla kamiennego. Przez kilkadziesiąt lat będzie prowadzić wydobycie pod miastem.

9 grudnia 2020 Wyłącz przez administrator

Właściciel nowego zakładu podkreśla, że da on pracę kilku tysiącom osób.

Zapewnia również, że eksploatacja prowadzona ma być przy zastosowaniu nowatorskiej technologii. Dlatego szkody górnicze będą minimalne.

Starania o koncesję na wydobycie węgla trwały kilka lat. W 2014 roku obecny prezydent Mysłowic Dariusz Wójtowicz informował:

„Kopalnia „Brzezinka” – młodzi mieszkańcy Mysłowic zbierają podpisy, bo chcą nowe miejsca pracy. A co Wy myślicie na temat budowy nowej Kopalni?”.

Firma Brzezinka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, która starała się o zgodę na wydobycie, poinformowała właśnie, że ją otrzymała. Wkrótce może ruszyć budowa nowego zakładu wydobywczego.

Brzezinka 3 będzie prowadziła wydobycie pod miastem.

Brzezinka 3 ma je prowadzić tak, aby na powierzchni powodować jak najmniejsze szkody. Spółka zapewnia:

„Działalność górniczą zaplanowaliśmy w taki sposób, aby zminimalizować wpływy eksploatacji złoża na infrastrukturę powierzchniową i nie przekroczyć I kategorii odkształceń. Cel osiągnęliśmy planując system chodnikowy z podsadzką z dodatkowo „rozrzedzoną” eksploatacją w newralgicznych obszarach, pod obiektami/grupami obiektów o szczególnej wrażliwości.

W efekcie opracowaliśmy system eksploatacji z prognozowanymi nachyleniami i odkształceniami kwalifikującymi powierzchnię do 0 i I kategorii terenów górniczych, przy czym maksymalne prognozowane wartości wskaźników deformacji są mniejsze od połowy wartości dopuszczalnych dla I kategorii”.

I jeszcze na temat szkód górniczych. Spółka: „Naszą działalność górniczą planujemy tak, aby nie spowodowała odkształceń większych niż 1,5 mm/m (poniżej 0,15 mm/m; zgodnie z definicją: „mogą powstać małe, nieszkodliwe uszkodzenia”)”.

Co roku w budżecie spółki mają znajdować się środki na pokrycie ewentualnych szkód.

Spółka na temat technologii wydobycia:

„Po miesiącach dyskusji i analiz uznaliśmy, że wydobycie złoża węgla kamiennego znajdującego się pod Mysłowicami, jest możliwe. Wedle naszych ustaleń proces taki wymagać będzie jednak zastosowania najnowszych, innowacyjnych technologii oraz świeżego, niekonwencjonalnego podejścia do górnictwa.

Proponowany przez nas system eksploatacji węgla stosowany jest pod wieloma miastami zachodnich Niemiec. Nigdzie jednak nie pozwala on osiągnąć wydobycia na takim poziomie, jak to planowane w Mysłowicach (1,3 mln ton/rok). Mysłowice zatem prócz oczywistych korzyści finansowych oraz tych związanych z powstaniem nowych miejsc pracy i aktywizacją gospodarczą regionu, mogą stać się „Prekursorem” nowoczesnej i bezpiecznej technologii w Polsce.

System eksploatacji, który zastosujemy w przyszłej kopalni różni się diametralnie od powszechnie dziś stosowanej w GZW metody ścianowej z zawałem stropu. Metoda chodnikowa poprzez geometrię (kształt i wielkość) wybranego pola, przy zastosowaniu systemu filarów minimalizuje ryzyko powstania odkształceń powierzchni, a więc i ryzyko powstania szkód”.

Według opracowania wykonanego dla tego projektu przez Główny Instytut Górnictwa występują tam następujące stopnie zagrożeń: I zagr. tąpaniami, I-III metanowe, I-II wodne.

Złoże Brzezinka 3 oceniane jest na około 91 tys. ton. Obszar Górniczy Brzezinka 3 zlokalizowany jest pod Mysłowicami. Teren Górniczy Brzezinka 3 obejmuje Mysłowice oraz fragmenty Jaworzna i Sosnowca.

Roboty górnicze prowadzone będą na znacznej głębokości – poniżej 700 m. Złoże sąsiaduje ze złożami eksploatowanymi przez kopalnie: Mysłowice, Wesoła i Sobieski.

Przewiduje się, że nowa kopalnia da pracę 900 osobom w zakładzie górniczym i 3-4 w firmach okołogórniczych.

***
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.

Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: Ma ona aktualnie ponad 10 tys. członków – osób i instytucji – które mogą tam zamieszczać swoje wpisy i informacje. Nazywa się ona po prostu Grupa Katowice Dziś. W wyszukiwarce Fb można wpisać grupakatowicedzis

Zapraszamy.

***

Fot. Brzezinka.