Czy zaraza z Chin dotarła do Katowic, Gliwic, Sosnowca? Kilkadziesiąt osób objętych nadzorem.

Czy zaraza z Chin dotarła do Katowic, Gliwic, Sosnowca? Kilkadziesiąt osób objętych nadzorem.

31 stycznia 2020 Wyłączono przez administrator

Więcej – czytaj poniżej.
***
Wszystkie nasze informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.
***
Nasza nowa usługa. Ogłoszenia. Całkowicie bezpłatne – dla każdego.
***

Jak informuje śląska służba epidemiologiczna, w naszym regionie pod ścisłą obserwacją pozostaje około 50 osób, które mogły mieć kontakt z zarażonymi koronawirusem. To konieczność – w obecnej sytuacji trzeba podjąć wszelkie możliwe środki ostrożności.

Wczoraj Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła alert. Oświadczono, iż istnieje globalne zagrożenie nową chorobą.

Ponieważ najczęściej mówi się po prostu o koronawirusie, dodajmy, że to nazwa bardzo ogólna, dotycząca grupy wirusów, które oglądane pod mikroskopem mają szereg wypustek (komuś skojarzyło się to z koroną). Ten konkretny, którego teraz obawia się cały świat, nosi symbol 2019-nCoV.

W naszym regionie nie stwierdzono na razie żadnego zachorowania. Podobnie jak w całej Polsce. W aglomeracji katowickiej obserwacją objęte są te osoby, które np. zgłosiły, że w samolocie siedziały z podróżną czy podróżnym z Chin, który źle się czuł.

Taką obserwacją objęto np. rodzinę z Sosnowca. Ludzie sami mierzą sobie temperaturę i telefonicznie informują o swoim stanie zdrowia.

W całym naszym regionie obecnie jest około 50 osób poddanych obserwacji epidemiologicznej. Trzymajmy kciuki za to, by żadna z nich nie okazała się chora.

Światowa Organizacja Zdrowia wczoraj (to najświeższe oficjalne dane) podała, ile osób jest chorych, ile jest podejrzanych, ile jest przypadków dotkliwych (ciężkich) choroby i ile osób zmarło. To dane oficjalne, podawane przez rządy Chin i innych krajów.

Chiny: 7711 przypadków potwierdzonych, 12167 przypadków podejrzanych, 1370 przypadków ciężkich, 170 osób zmarło, 124 osoby wyzdrowiały i zostały wypisane ze szpitala.

Inne kraje: 83 przypadków w 18 krajach, 7 z nich nie było w Chinach. Zarażenie od innej chorej osoby nastąpiło w 3 krajach. Jeden z przypadków ma charakter ciężki. Nie było żadnego zgonu.

Na stronach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach można znaleźć komunikaty (wszystkie noszą dzisiejszą datę):

1. W sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV.
2. Zasady postępowania z osobami podejrzanymi i zakażanie nowym koronawirusem 2019-nCoV.
3. WHO ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC).
4. Apel Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do środowiska medycznego.
5. Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV SAMOLOTY I LOTNISKA (Aktualizacja nr 1, z dnia 30.01.2020 r.).

Najważniejsze z nich przytaczamy w całości poniżej.

***

WSSE w Katowicach:

***

WHO ogłasza stan zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC).

Co to oznacza?

Wystąpienie niektórych zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa zdrowia publicznego, mających zasięg międzynarodowy, można określić w świetle Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych WHO (IHR – International Health Regulation) jako zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym (PHEIC – Public Health Emergency of International Concern).

Termin „Zagrożenie zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym” został zdefiniowany w IHR (2005) jako „wydarzenie nadzwyczajne, które zostało określone zgodnie z niniejszymi przepisami:

stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego w innych państwach poprzez międzynarodowe rozprzestrzenianie się chorób;
potencjalnie wymaga skoordynowanej reakcji międzynarodowej.
Odpowiedzialność za ustalenie, czy dane wydarzenie należy do tej kategorii, spoczywa na Dyrektorze Generalnym WHO i wymaga zwołania komitetu ekspertów – Komitetu Nadzwyczajnego IHR. Komitet ten doradza Dyrektorowi Generalnemu w sprawie zalecanych środków, które należy ogłaszać w sytuacjach nadzwyczajnych, zwanych zaleceniami tymczasowymi. Tymczasowe zalecenia obejmują środki zaradcze, które mają zostać wdrożone przez Państwo – Stronę, którego PHEIC dotyczy lub przez inne Państwa – Strony, w celu zapobiegania lub ograniczenia międzynarodowego rozprzestrzeniania się choroby powodującej zagrożenie i uniknięcia niepotrzebnej ingerencji (o ile to możliwe) w pasażerski i towarowy ruch międzynarodowy.

Źródło: GIS

***

Komunikat dla podróżujących (nr 10), 30 stycznia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO).

Zachorowania na zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem 2019-nCoV – aktualizacja

23 stycznia 2020 r. wszystkie loty z Wuhan zostały odwołane. Został również wstrzymany cały transport publiczny oraz dalekobieżny. Miejsca spotkań publicznych zostały zamknięte do odwołania, a władze zalecają unikanie uczestnictwa w różnego rodzaju spotkaniach grupowych. Te same środki zostały podjęte w co najmniej 10 miastach w pobliżu Wuhan, dotykając ponad 20,5 miliona ludzi.

Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin i krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej.

Łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r. odnotowano 7824 laboratoryjnie potwierdzone przypadki zakażeń 2019-nCoV, w tym 170 zgonów (2,2%) (Tab.1).
16 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego.

Wszystkie 170 zgonów pochodziło z Chin, 162 pochodziły z prowincji Hubei, 2 z prowincji Henan, 1 z Pekinu, 1 z prowincji Hainan, 1 z prowincji Heilongjiang, 1 z prowincji Hebei, 1 z Szanghaju oraz 1 z prowincji Syczuan.

Tab.1. Geograficzna dystrybucja przypadków 2019-nCoV w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r.

Region Specific areas Confirmed cases Deaths
America United States of America 5 0
America Canada 3 0
Asia China 7734 170
Asia India 1 0
Asia Japan 11 0
Asia Republic of Korea 4 0
Asia Taiwan 8 0
Asia Thailand 14 0
Asia Singapore 10 0
Asia Vietnam 2 0
Asia Nepal 1 0
Asia Malaysia 8 0
Asia Philippines 1 0
Asia Sri Lanka 1 0
Asia Cambodia 1 0
Asia United Arab Emirates 4 0
Europe France 4 0
Europe Germany 4 0
Europe Finland 1 0
Oceania Australia 7 0
TOTAL 7824 170

Ryc.1. Geograficzna dystrybucja przypadków 2019-nCoV w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 30 stycznia 2020 r.

Objawy zakażenia obejmowały gorączkę, kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

Zgodnie z danymi WHO, z dnia 26 stycznia 2020 r., u 18 % potwierdzonych laboratoryjnie przypadków wystąpiła ciężka postać choroby lub chorzy są w stanie krytycznym.

Potwierdzono transmisję wirusa z człowieka na człowieka, ale potrzebnych jest więcej informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji.

Źródło infekcji nie jest znane i dlatego zakłada się, że może ono nadal być aktywne i prowadzić do kolejnych przypadków zakażeń.

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ECDC uważa, iż obecnie istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo zarażenia obywateli UE/EOG zamieszkujących lub odwiedzających Wuhan w prowincji Hubei w Chinach.

Prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE/EOG w innych prowincjach chińskich i innych miejscach, w których zgłoszono przypadki, jest niskie. Prawdopodobieństwo to wzrosłoby natomiast, gdyby wzrosła liczba zgłoszonych przypadków oraz gdyby dochodziło do utrzymującej się transmisji wirusa między ludźmi w tych prowincjach.

Zalecenia dla osób podróżujących po Chinach:

unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.
Ponadto, ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną.

***

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV.

I. Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV dla celów dochodzenia epidemiologicznego

Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak opracowane zostały wstępne definicje oraz zasady postępowania, które z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną będą ulegać zmianom.

Przypadek podejrzany:

Za przypadki podejrzane o zakażenie lub zachorowanie wywołane 2019-nCoV należy uznać przypadki, które charakteryzują się:

Objawami infekcji dróg oddechowych, tj.:
temperatura ciała obecnie lub w wywiadzie >380C
(i)

występowanie jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego (np. kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, radiologiczne cechy obustronnego zapalenia płuc i/lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory distress syndrome (ARDS)) bez innej znanej etiologii całkowicie wyjaśniającej wyżej wymienione objawy kliniczne choroby
(i)

związkiem z odbytą podróżą lub zamieszkiwaniem w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny, w ciągu ostatnich 14 dni przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby.

Wystąpieniem objawów klinicznych choroby u pracowników medycznych, którzy sprawowali opiekę nad pacjentami zakażonymi 2019-nCoV.
Objawami ostrej infekcji dróg oddechowych, bez względu na ich zawansowanie, u osób które w ostatnich 14 dniach przed wystąpieniem tych objawów były narażone na:
bliski kontakt z osobą z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV
LUB

sprawowały opiekę medyczną w ośrodkach, w których byli hospitalizowani pacjenci z potwierdzonym zakażeniem 2019-nCoV
LUB

odwiedzały lub pracowały na targu w mieście Wuhan, prowincja Hubei, Chiny
LUB

miały bezpośredni kontakt ze zwierzętami w krajach, w których 2019-nCoV występuje wśród zwierząt lub doszło do przeniesienia zakażenia 2019-nCoV ze zwierzęcia na człowieka (w chwili obecnej zwierzęcy rezerwuar 2019-nCoV nie jest znany).
Bliski kontakt jest definiowany jako:

ekspozycja pracowników medycznych sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami z zakażeniem 2019-nCoV,
przebywanie w bliskim otoczeniu pacjenta z zakażeniem 2019-nCoV.

II. Ogólne zasady postępowania służb medycznych w przypadku podejrzenia 2019-nCoV:

Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie 2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

Główny Inspektor Sanitarny

***

Fot. Pixabay.