"Tragiczne w skutkach"! Dziś prezydent Marcin Krupa i Rada Miasta Katowice zajmą się tym, co wyczynia się z Parkiem Śląskim w sąsiednim Chorzowie.

Dziś sesja katowickiej rady miasta. Jednym z tematów jest sytuacja w sąsiednim Chorzowie. Najpierw trzeba było wyjaśnić, czy od strony prawnej taki apel do sąsiadów był w ogóle możliwy.
Prezydent Marcin Krupa do przewodniczącego Rady Miasta Katowice Macieja Biskupskiego: "Przedłożony projekt apelu spełnia wymogi formalno-prawne" (fragment pisma).

Apel dotyczący Parku Śląskiego złożyła grupa radnych z klubu Forum Samorządowe i Marcin Krupa. Treść apelu:

"Do Rady Miasta Chorzów oraz Prezydenta Miasta Chorzów.

Wobec planowanych inwestycji mieszkaniowych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego, w rejonie ul. Bytkowskiej w Katowicach, Rada Miasta Katowice apeluje o podjęcie działań zmierzających do wstrzymania budowy osiedla pn. "Green Park Silesia" na terenie byłego Ośrodka Postępu Technicznego.

Park Śląski to jeden z najważniejszych terenów w naszym regionie. Park jest unikatową "oazą zieleni" zlokalizowaną pośrodku kilkumilionowej Metropolii. Od blisko 70 lat Park służy mieszkańcom Śląska, będąc miejscem rekreacji, a także ważnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym.

Planowane inwestycje negatywnie wpłyną na Park i jego bezpośrednie otoczenie. Budowa osiedla spowoduje konieczność dużej wycinki drzew, co pogorszy stan środowiska w tym obszarze. Inwestycja może również negatywnie wpłynąć na ekosystem Parku Śląskiego.

Naszą szczególną troskę budzi również fakt, iż mieszkańcy planowanego osiedla będą zmuszeni korzystać z ul. Bytkowskiej, jako jedynej możliwej drogi dojazdu do swoich domów. Trudności komunikacyjne wynikające z tego tytułu mogą być dla nas wszystkich tragiczne w skutkach, a jakość życia mieszkańców Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Katowic znacząco się pogorszy.

Mając powyższe na uwadze Apelujemy do Radnych Miasta Chorzów oraz Prezydenta Miasta Chorzów o niedopuszczenie do budowy planowanego osiedla".

Prosimy radnych z pozostałych katowickich klubów o poparcie apelu. To bardzo ważna sprawa, dotycząca nas wszystkich. Szanowni czytelnicy. Abyście wiedzieli, o co chodzi - w Chorzowie sprzedano ziemię pod budowę osiedli mieszkaniowych. Z planów osiedla Green Park Silesia wynika, że będzie ono budowane nie tylko na obrzeżach PŚ, lecz częściowo wejdzie na jego terytorium. Poniżej linki do niektórych tekstów na ten temat. A my prosimy władze miasta Chorzowa o stanowisko. 

Szykują nam katastrofę
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2076-szykuja-nam-katastrofe 

Betonowy Park Śląski
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2166-betonowy-park-slaski 

loki zamiast Parku
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2169-bloki-zamiast-parku 

Druga strona medalu
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2170-druga-strona-medalu 

Park z betonu
https://katowicedzis.pl/index.php/79-aktualnosci/2214-park-z-betonu 

Walczy o przetrwanie
https://katowicedzis.pl/index.php/nasze-sprawy/2218-walczy-o-przetrwanie 

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, udostępnij tę publikację innym. Dziękujemy.

Na zdjęciu: gdzie dziś rosną krzewy i drzewa... Fot. Wikimedia.