Petycja w sprawie ratowania Parku Śląskiego najpopularniejszą petycją w Polsce ostatniego tygodnia. Przyłączcie się i wy. Prosi... "Umierający Park Śląski".

Na stronie Petycjeonline jest ranking apeli. Na pierwszym miejscu (ostatnie 7 dni) znalazła się petycja w sprawie ratowania Parku Śląskiego przed zabetonowaniem. Drugie miejsce zajął protest przeciwko skasowaniu połączenia Ryanair pomiędzy Warszawą a Szczecinem. Na trzecim znalazł się protest przeciwko podwyżce cen biletów komunikacji miejskiej w Krakowie.

W rankingu obejmującym cały ostatni miesiąc "śląska" petycja uplasowała się na drugim miejscu.

Patrząc na liczbę osób, które proszą, by nie betonować obrzeży Parku Śląskiego i samego parku, poparcie to nie wygląda aż tak imponująco. Petycję poparło 3221 osób. A przecież z parku korzystają dziesiątki, jak nie setki tysięcy.

Zatem. Do dzieła! Poniżej treść petycji i link do niej. Petycja sygnowana jest przez "Umierający Park Śląski":

W obliczu planowanej realizacji inwestycji w postaci budowy nowego osiedla mieszkaniowego
przy granicy Parku Śląskiego, My niżej podpisani mieszkańcy Chorzowa, sąsiednich miast oraz całej aglomeracji śląskiej, pragniemy wyrazić swój sprzeciw wobec tych planów.

Park Śląski wraz z przyległymi terenami zielonymi, będący ważnym miejscem rekreacyjnym
dla mieszkańców regionu, stanowi jednocześnie „zielone płuca Górnego Śląska” i każda ingerencja mająca na celu zmniejszenie powierzchni zieleni na tym terenie budzi nasz sprzeciw.

Pragniemy jednocześnie podkreślić, iż budowa osiedla mieszkaniowego w tym miejscu spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego, a co za tym idzie pogorszenie i tak już złego stanu powietrza oraz może powodować utrudnienia w ruchu drogowym dla mieszkańców okolicznych dzielnic Chorzowa, Katowic i Siemianowic Śląskich.

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do Radnych Miasta Chorzowa o zablokowanie
tej inwestycji".

Link:
https://www.petycjeonline.com/dla_ocalenia_terenow_zielonych_przylegajcych_do_parku_lskiego?uv=11699701&utm_source=fb_share&fbclid=IwAR1VWgWl-9kWrBOdLoTLzCm7XwVPrTCWA3Ejnho1MEpbgkYmBClf4sEKx5w 

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, udostępnij tę publikację innym. Dziękujemy.