Wejdą pod drogę od północy. Ale znany jest już termin zakończenia inwestycji.

Trwają przygotowania do kolejnego etapu przebudowy skrzyżowania przy Famurze. Jak dotąd prace były prowadzone po południowej stronie ul. Kościuszki. Wykonana została kanalizacja deszczowa, poszerzona jezdnia, a także powstały mury oporowe, podpory wiaduktowe oraz sieci uzbrojenia podziemnego. Gotowa jest również instalacja dla nowego oświetlenia ulicznego.

Wkrótce budowniczowie przeniosą się na drugą stronę ul. Kościuszki. Tam będą wykonywane takie same prace. Oznacza to oczywiście ponowne zamknięcie ul. Armii Krajowej, tym razem od strony Ligoty.

Trwają także prace przygotowawcze w Giszowcu, gdzie wybudowany zostanie drugi węzeł drogowy. Szczegóły obu inwestycji poniżej.

Piotrowice

Powstanie tu dwupoziomowe skrzyżowanie. Prace budowlane zakończą się pod koniec tego roku.

- Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic po zakończeniu przebudowy odczują ogromną poprawę. Jedną z podstawowych kwestii jest oddzielenie ruchu tranzytowego od komunikacji lokalnej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ramach przebudowy powstanie tunel, dzięki któremu jadąc z centrum w kierunku Mikołowa nie będziemy zatrzymywać się na tym skrzyżowaniu oraz dwupasowe rondo, które będzie bezpiecznym rozwiązaniem dla poruszających się pomiędzy Piotrowicami, a Ligotą. To wszystko docelowo sprawi, że po Katowicach będzie się podróżowało szybciej i bardziej komfortowo.

Giszowiec

Nowy węzeł drogowy powstanie w rejonie skrzyżowania ul. 73 Pułku Piechoty (DK 81) z ul. Pszczyńską (DK 86) i linią kolejową. Przebudowane też zostaną połączenia ulic: Pszczyńskiej (DK 86), 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistej. Nastąpi rozbudowa fragmentu ul. Pszczyńskiej (DK 86) od węzła z autostradą A4 do węzła z ulicami: 73 Pułku Piechoty, Karolinki i Kolistą.

Powstanie tu nowy bezkolizyjny węzeł, złożony z łukowych zjazdów i wjazdów, z przecięciami na różnych poziomach, a także przejściami podziemnymi. Piesi zyskają połączenia ul. Kolistej pod wiaduktem w ciągu ul. Pszczyńskiej, przejścia podziemne oraz połączenia pomiędzy przystankami autobusowymi.

Rowerzyści natomiast zyskają ścieżkę rowerową po zachodniej stronie ul. Pszczyńskiej oraz ciągi pieszo-rowerowe poprzeczne do ul. Pszczyńskiej.

- Są to bez wątpienia dwie najważniejsze drogowe inwestycje w Katowicach ostatnich lat – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Zakończenie tej drugiej inwestycji nastąpić ma w połowie 2021 r.

***
Inne informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/ 
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis 
Jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty.
Jeśli uznasz, że warto, udostępnij tę publikację innym. Dziękujemy.

Źródło i fot.: UM Katowice.