Miasto ustala warunki zagospodarowania terenu pomiędzy Strefą Kultury a ul. Katowicką. Każdy może wyrazić swoje zdanie.

Chodzi o obszar pomiędzy ul. Góreckiego, ul. Nadgórników, ul. Żogały (od południa), ul. Katowicką (od północy), ul. Ordona i ul. Olimpijską (od zachodu), ul. Markiefki (od wschodu).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. w Urzędzie Miasta Katowice, ul. Młyńska 4 , w sali 209, II piętro, o godz. 15.

Materiały są już dostępne do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Rynek 13, pokój 413, IV piętro w poniedziałki w godz. 12-16, we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 8-12.

Według niektórych zapisów na tym obszarze mogą powstać m.in. wysokie budynki mieszkalne. Wśród ograniczeń znalazł się zakaz budowania budynków sięgających wyżej niż 500 m nad poziomem morza (to ze względu na lotnisko na Muchowcu). Są również liczne inne ograniczenia, w tym takie, dotyczące wysokości przyszłych budynków:

"Nieprzekraczalna linia zabudowy powyżej 20,0 m wysokości zabudowy".

Najważniejsze dokumenty (format pdf):

Urzędowe ogłoszenie
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/109364/1%20(41%20BIP)%20-%20skan%20og%C5%82oszenia.pdf 

Syntetyczny opis
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/109364/uzasadnienie_wylozenie_styczen_2019.pdf 

Projekt uchwały ze szczegółami
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/109364/tekst_goreckiego_wylozenie_2_01_2019.pdf 

Plan I
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/109364/rysunek_planu_wylozenie_2_01_2019.pdf 

Prognoza oddziaływania na środowisko
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/109364/prognoza_tekst_mpzp_goreckiego_01_2019.pdf 

Plan II
http://bip.katowice.eu/Lists/Dokumenty/Attachments/109364/prognoza_rysunek_mpzp_goreckiego_01_2019.pdf

***
Inne informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/ 
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis 
Jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty.
Jeśli uznasz, że warto, udostępnij tę publikację innym. Dziękujemy.

Fot. Pixabay.