To badanie ma pokazać, jak mieszkańcy oceniają dorobek prezydenta Marcina Krupy oraz jego zespołu. Autor chciałby, by stało się ono wzorem dla Warszawy, Krakowa czy innych miast naszej metropolii.

Autorem badania ankietowego, jest Wiesław Bełz, menedżer, dziennikarz, wydawca i społecznik.

"Przygotowałem badanie ankietowe dotyczące prezydentury Marcina Krupy" - informuje pan Wiesław. "Materiał będący pokłosiem badania, zamierzam wykorzystać do książki o systemie wyborczym samorządu oraz do publikacji o pozycji radnego w zarządzaniu miastem".

Na większość pytań odpowiadamy oceniając warianty odpowiedzi, najczęściej w skali od 0 do 10.

Jedno z pytań: "Co jest, Twoim zdaniem, największym atutem Katowic?"

I niektóre z wariantów odpowiedzi (oceniamy zaznaczając odpowiednią liczbę przy odpowiedziach):

"Władze miasta (prezydent i jego ekipa)". "Tradycja kulturowa regionu (śląskość)". "Kobiety (tutaj mieszkające i działające)".

Inne pytanie: Co jest, Twoim zdaniem, największą słabością Katowic?"

Znów mamy do wyboru kilka wariantów. Zależnie od tego, jak bardzo się z nimi zgadzamy lub nie, zaznaczamy liczbę od 0 do 10.

Np.: "Niskie zaangażowanie mieszkańców w sprawy miasta". "Słabość ruchów obywatelskich". "Słynna śląska >>dupowatość<<."

Jeszcze jedno ważne pytanie: "Co jest najpilniejszym problemem do rozwiązania przez władze miasta w ciągu najbliższych 5 - 10 lat?"

Niektóre odpowiedzi: "Sprawy transportu publicznego w mieście". "Zahamowanie spadku liczby mieszkańców". "Stworzenie lepszych warunków rozwoju przedsiębiorczości (powstanie nowych miejsc pracy, wzrost zamożności mieszkańców)".

Oczywiście jest również bezpośrednie pytanie o "ocenę dorobku władz miasta". Znowu mamy szereg możliwości. Przy odpowiedziach zaznaczamy jedną z dziesięciu liczb.

W badaniu umożliwiono nam również swobodną wypowiedź i przekazanie swoich dodatkowych spostrzeżeń.

Ankieta dostępna jest po kliknięciu w link poniżej:
https://profitest.pl/s/18811/1UOoYGcl 

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, daj lajka w zamian za tę publikację i udostępnij ją innym. Dziękujemy.