Największy w Polsce monitoring jakości powietrza powstaje... w Katowicach. System ma działać już za kilkadziesiąt dni. Każdy z nas będzie mógł go nosić ze sobą w kieszeni.

Czujniki, ekrany wyświetlające informację, strona internetowa i aplikacja mobilna. Dzięki tej ostatniej będziemy go mogli nosić ze sobą w kieszeni. System ten ma nie tylko informować o bieżącej sytuacji. Będzie również ostrzegał.

- Już w sierpniu podpisaliśmy umowę na realizację „Systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Katowice” - mówi prezydent Marcin Krupa. - Będzie to największy tego typu system w Polsce, składający się z 127 czujników zamontowanych na terenie całego miasta oraz 154 ekranów, na których będą się pojawiały informacje o stanie jakości powietrza w całym mieście.

Informacje te będą również dostępne poprzez stronę internetową oraz w wersji dla urządzeń mobilnych.

W przyszłości dane z systemu będą wykorzystywane do prognozowania jakości powietrza w Katowicach na kolejne dni. Zamiast reagować na to, co dzieje się w danej chwili – czyli przykładowo ostrzegać mieszkańców, że pojawił się smog, będzie można to odpowiednio wcześniej zapowiedzieć, a także zdefniować geografcznie.

Zgodnie z umową pierwsze czujniki powinny działać w listopadzie jeszcze przed rozpoczęciem grudniowego Szczytu Klimatycznego ONZ.

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, daj lajka w zamian za tę publikację i udostępnij ją innym. Dziękujemy.