Szklanka na najbardziej niebezpiecznym łuku w Katowicach. Kierowcy tam jadą trzydziestką.

Informację o sytuacji na "zakręcie mistrzów" otrzymaliśmy od jednego z czytelników. Samochód ślizgał się, aby bezpiecznie zjechać z Murckowskiej na autostradę nasz czytelnik musiał zwolnić do wspomnianych 30 km/h.

- Piaskarki ani śladu - żalił się kierowca.

Za stan części dróg odpowiadają służby miejskie, a za inne Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Murckowska ma status drogi krajowej, podobnie autostrada.

W serwisie GDDKiA sprawdziliśmy informację o warunkach drogowych na terenie woj. śląskiego. Na znajdującej się tam Mapie Warunków Drogowych można sprawdzić bieżącą sytuację na najważniejszych drogach regionu, w tym stan nawierzchni.

"Mapa aktualnych warunków drogowych" GDDKiA pokazuje nawierzchnię w kolorze zielonym. W załączonej do mapy legendzie znajdujemy wyjaśnienie, że oznacza to "warunki jazdy bez utrudnień".

Nic dziwnego, że piaskarek nie ma.

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, udostępnij tę publikację innym. Dziękujemy.

Na zdjęciu: tego tam brakowało. Fot. Petr Magera, Wikimedia.