Syrop dla małych dzieci i osób dorosłych wycofany z aptek. Zaskakująca przyczyna.

Chodzi o Flegafortan. Główny Inspektor Farmaceutyczny nadał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Uzasadnienie: Zgodnie z treścią ulotki "może wystąpić nieprawidłowe stosowanie produktu leczniczego w zakresie przedawkowania objawiające się wystąpieniem niezamierzonego zwiększenia objętości wydzieliny oskrzelowej".

Konsekwencje mogą być poważne.

Wydaje się, że chodzi o nieprawidłowe zapisy w ulotce, jak stosować lek. Rzecz dotyczy produktu z datami ważności: 01 2021 i 02 2021.

Szczegóły w oficjalnym komunikacie, do którego link poniżej:
https://www.flickr.com/photos/166996889@N03/albums/72157701638292585 

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, udostępnij tę publikację innym. Dziękujemy.

Foat. Pixabay.