Dwa razy więcej pieniędzy na zakupu opału i wyższe dodatki mieszkaniowe. Kolejne miliony na walkę ze smogiem w Katowicach.

Katowice jako jedno z pierwszych miast wprowadziły zmiany w polityce wsparcia osób gorzej sytuowanych w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania.

- W tym roku wprowadzamy kolejne zmiany, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom mniej zamożnych mieszkańców – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

Wprowadzenie w życie uchwały antysmogowej w wielu przypadkach spowodowała istotny wzrost kosztów ogrzania domów i mieszkań. Ponieważ zakazane zostały m.in. najtańsze na rynku muły oraz flotokoncentraty węglowe, część mieszkańców zmuszona jest do zakupu lepszych niż dotychczas, ale równocześnie droższych gatunków węgla.

Dodatkowo sytuację pogarsza notowany od wielu miesięcy wzrost poziomu cen rodzimych paliw. Dlatego Urząd Miasta Katowice zdecydował się już rok temu na wprowadzenie zmian w systemie pomocy społecznej, której podopieczni w zdecydowanej większości korzystają z pieców węglowych.

Formy pomocy dla mniej zamożnych rodzin:

Pomoc w formie zasiłku na zakup opału:
W 2018 roku pomocą na zakup opału planuje się objąć 1638 rodzin na łączną kwotę prawie 1,5 mln zł. Wysokość zasiłku może wynieść maksymalnie 900 zł, a kwota ta pozwala zakupić opał lepszej jakości.

Pomoc w formie zasiłku na dofinansowanie wkładu własnego przeznaczonego na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczne:
W 2018 roku zaplanowano, że do pomocy będzie uprawnionych około 50 rodzin na łączną kwotę 100 tys. zł. Jednorazowy zasiłek na dofinansowanie wkładu własnego przeznaczonego na zmianę systemu grzewczego z węglowego tradycyjnego na proekologiczne może być przyznany w wysokości do 2 tys. zł (nie więcej jednak niż wysokość wkładu własnego).

Pomoc w formie zasiłku na dofinansowanie do pokrycia kosztów ogrzewania elektrycznego lub gazowego – nowa forma pomocy:
W 2018 roku pomocą planuje się objąć 70 rodzin na łączną kwotę 84 tys. zł. Dofinansowana będzie kwota dofinansowania do wysokości rachunków za ogrzewanie w sezonie grzewczym, ale łącznie nie więcej niż 1,2 tys. zł.

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, udostępnij tę publikację innym. Dziękujemy.