Bardzo ważne oświadczenie prezydenta Marcina Krupy. Chodzi o sytuację na Muchowcu.

Oświadczenie dotyczy m.in. budowy kompleksu 4 budynków Aparthotelu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Francuskiej w Katowicach. Pełna treść oświadczenia prezydenta:

"Szanowni Państwo,

w związku z ostatnimi doniesieniami medialnymi odnoszącymi się do wydania 21 września decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. m.in. budowy kompleksu 4 budynków Aparthotelu wraz z zagospodarowaniem terenu – przy ul. Francuskiej w Katowicach oświadczam, że:

1) Nie dopuścimy do realizacji tej inwestycji w Dolinie Trzech Stawów.
2) Podległe mi służby popełniły błąd – decyzja została podjęta pochopnie, bez uwzględnienia wszystkich istotnych uwarunkowań. Dolina Trzech Stawów to miejsce rekreacji i wypoczynku dla wszystkich mieszkańców. I taki też charakter tego miejsca powinien pozostać. Ponadto omawiana działka nie posiada infrastruktury niezbędnej do realizacji takiej inwestycji. Ponadto uważam, że w tym przypadku powinna zostać obowiązkowo sporządzona ocena oddziaływania inwestycji na środowisko.
3) Decyzja wydana przez Wydział Kształtowania Środowiska nie jest prawomocna.
4) O kolejnych krokach w tej sprawie będę Państwa informował na bieżąco.

Z poważaniem

Marcin Krupa
Prezydent Katowic"

Na zdjęciu: Prezydent podczas briefingu rozpoczynającego jego kampanię wyborczą. Z pewnością nie spodziewał się wówczas takiego prezentu od podwładnych.

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis- jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, udostępnij tę publikację innym. Dziękujemy.