Nowe święto państwowe. Nie uwierzycie, ale to naprawdę nie jest prima aprilis.

19 października po raz pierwszy będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Wczoraj Sejm przyjął odpowiednią ustawę.

Pomysł wprowadzenia nowego święta poparło prawie 90 proc. posłów. Nasze zdziwienie jest więc być może nie na miejscu.

Być może jednak jest na miejscu. Tym bardziej, że "niezłomnych" można znaleźć w każdej grupie naszego społeczeństwa: wśród nauczycieli, wśród literatów, wśród robotników, wśród filmowców, wśród urzędników, byłych milicjantów, wojskowych, handlowców, naukowców, inżynierów, sprzedawców, lekarzy, pielęgniarzy itd.

Czy oni wszyscy również będą mieli swoje święta państwowe?

Nowe święto ma być wyrazem hołdu dla duchownych, którzy "swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny – Polski". W projekcie wymieniono wiele nazwisk duchownych z okresu zaborów, przez czasy II wojny światowej i okres powojenny. Datę 19 października wybrano, gdyż własnie w tym dniu zginął ksiądz Jerzy Popiełuszko. 

***
Wchodź bezpośrednio na naszą www. Niczego nie przeoczysz. Facebookowiczów zapraszamy do wchodzenia bezpośrednio na fanpage i do utworzonej przez nas grupy https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis - jej członkom wyświetlają się wszystkie nasze facebookowe posty. Jeśli uznasz, że warto, udostępnij tę publikację innym. Dziękujemy.

Fot. Wikimedia.