Region szykuje się na wielkie ulewy i wielkie upały.

Region szykuje się na wielkie ulewy i wielkie upały.

13 czerwca 2024 Wyłączono przez administrator

Województwo śląskie jako pierwszy region w Polsce zaadaptuje się do zmian klimatu. To cel. Czy realny?

***

Województwo Śląskie jako pierwszy w kraju samorząd na poziomie regionalnym rozpoczął prace nad Regionalnym Planem Adaptacji do Zmian Klimatu.

Dokument w praktyce stanowi element kształtowania polityki rozwoju i wizji regionu w kontekście coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatycznych.

Zawiera plan działań adaptacyjnych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę, w tym analizę zjawisk klimatycznych oraz identyfikację najbardziej wrażliwych obszarów i sektorów. Opracowanie określa priorytety i ramy dla działań adaptacyjnych podejmowanych na szczeblu regionalnym i lokalnym.

– Jesteśmy pierwszym województwem, które całościowo skorzysta z tego rozwiązania, stając się wzorem dla innych regionów – podkreślił podczas otwarcia warsztatów dla subregionu centralnego, członek zarządu Rafał Adamczyk

Plan adaptacji ma w praktyce przygotować mieszkańców do coraz bardziej odczuwalnych zmian klimatu – zmniejszenie jego podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do przeciwdziałania i zwalczania skutków tych zjawisk.

Adaptacja objąć ma takie sektory jak: gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, zdrowie, energetyka, budownictwo, transport, obszary górskie, gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, obszary pogórnicze. To te sektory zostały zidentyfikowane, jako najbardziej podatne na skutki zmian klimatycznych.

Jakieś konkrety? W tej sprawie kierujemy pytania – temat będziemy kontynuować.

***

Ważny temat:

***

KOMENTARZE: TYLKO FACEBOOK.

Masz problem, widzisz problem, masz ważną informację? Daj nam znać:

[email protected] lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Redaktor naczelny Katowice Dziś Mateusz Cieślak.

***

 

Za UMWŚ