Ratunek dla Lasu Murckowskiego – kontynuacja tematu, który do czerwoności rozgrzał mieszkańców Katowic.

Ratunek dla Lasu Murckowskiego – kontynuacja tematu, który do czerwoności rozgrzał mieszkańców Katowic.

12 lutego 2024 Wyłączono przez administrator

O wzburzeniu planami wobec przepięknych buków z Lasu Murckowskiego pisaliśmy dzisiaj – i polecamy lekturę artykułu na ten temat (a pod nim kontynuacja tematu – nowe, bardzo ważne informacje):

Buki z Lasu Murckowskiego pod szczególną ochroną.

Poniżej kontynuacja tematu.

Będzie „pakiet ochronny dla murckowskich buków”.

Ponad 200 buków rosnących w Lesie Murckowskim zyska ochronę. Na wspomniany „pakiet” składają się: nadanie bukom statusu drzewa ekologicznego, a także utworzenie Alei Buków oraz dwóch Zespołów Przyrodniczo-Krajobrazowych.

– Las Murckowski, jeden z dwóch rezerwatów przyrody zlokalizowanych w Katowicach, został powiększony o ponad 40 ha, zyskał także otulinę, która stanowi dodatkową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości. Teraz czas na kolejne działania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przedmiotem ochrony jest las bukowy o cechach naturalnych, położony w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji. Głównym bogactwem Lasu Murckowskiego jest drzewostan, w skład którego wchodzi wiele wiekowych, pomnikowych drzew, zwłaszcza buków. Znaczna część drzew bukowych na terenie rezerwatu przekroczyła wiek 150 lat.

Buki wskazane przez społeczników będą miały status tzw. drzew ekologicznych. Każde takie drzewo będzie oznaczone literą E i dzięki nadaniu statusu drzewa ekologicznego, zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem Nadleśnictwa, będzie ono podlegać pielęgnacji i ochronie przez leśników.

Mowa o 216 drzewach znajdujących się na terenie Lasu Murckowskiego.

Z kolei 30 najbardziej wartościowych – z punktu widzenia przyrodniczego – buków stanie się pomnikami przyrody. To 24 drzewa wyznaczona przez społeczników oraz 6 drzew dodatkowo wskazanych przez leśników.

Będą one, w myśl ustaleń, tworzyć swoistą Aleję Buków, a tym samym podkreślać wyjątkowy walor Lasu Murckowskiego – ważny nie tylko dla dzielnicy, ale dla całego miasta.

Trzecim elementem pakietu jest nadanie dwóm obszarom leśnym statusu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego (ZPK). Pismo z prośbą o to wpłynęło do Urzędu Miasta. Zgodnie z planami stosowny projekt uchwały ma zostać przygotowany na marcową sesję Rady Miasta.
Pierwszy obszar obejmuje 117 ha. Proponowana nazwa ZPK to MROKWA. Drugi będzie obejmował obszar 36ha. Proponowana nazwa to SIĄGARNIA. W sumie oba ZPK będą stanowić obszar o powieszeni 153 ha. Nazwy zaproponowane przez Nadleśnictwo Katowickie zostaną skonsultowane z mieszkańcami Murcek i miejscową radą dzielnicy.

– Zależy mi, by mieszkańcy partycypowali w tym nowym podejściu do opieki nad Lasem Murckowskim – podkreśla wiceprezydent Jarosław Makowski.

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy wyznacza się w celu ochrony wyjątkowo cennych fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego, dla zachowania jego wartości przyrodniczych, kulturowych i estetycznych. Zalicza się go do obiektowych, czyli indywidualnych form ochrony przyrody.

Poniżej, pod blokiem inf., mapy, z których dowiecie się, gdzie rosną te wyjątkowo piękne drzewa.

***

Szokujący temat. Przeczytaj, aby wiedzieć:

***

Tych 200 tys. ludzi naprawdę nie musiało umrzeć.

Poruszający film o pandemii – link do strony z filmem: Pandemia Czas Próby iboma.media

***
KOMENTARZE: TYLKO FACEBOOK.

Masz problem, widzisz problem, masz ważną informację? Daj nam znać:

[email protected] lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Redaktor naczelny Katowice Dziś Mateusz Cieślak.

***

Za UMK. Fot. buków Monika Winkler, z konf. pras. S. Rybok.