Szpitale pod kroplówką.

Szpitale pod kroplówką.

9 grudnia 2023 Wyłączono przez administrator

Wracamy do ważnego wydarzenia, który niedawno miało miejsce w Świętochłowicach. Jak zadbać o nasze szpitale?

***

To właśnie tam odbyła się ważna konferencja: „„Ochrona zdrowia z perspektywy powiatowej”.

– Samorządom coraz trudniej jest udźwignąć finansowanie działalności szpitali i dzieje się to kosztem innych obszarów rozwoju miast oraz powiatów – podkreśla Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.

Oto główne postulaty, które wybrzmiały podczas konferencji:

Stabilizacja, przewidywalność, decentralizacja systemu, elastyczne podejście do potrzeb zdrowotnych, rzetelna wycena świadczeń oraz koordynacja ich udzielania.

Cd. poniżej.

*** *** ***

Polecamy

Szpital sprzedany za złotówkę. A wcześniej dostał prawie 180 mln zł.

katowicedzis.pl/2023/11/szpital-sprzedany-za-zlotowke-a-wczesniej-dostal-prawie-180-mln-zl/

*** *** ***

Efektywne wykorzystanie środków finansowych, terminowość płatności, zwiększenie liczby medyków, jak również dialog pomiędzy środowiskiem medycznym, menadżerami OZ, płatnikiem, samorządami oraz wzajemne zaufanie.

Trudno się pod nimi nie podpisać. Ale co zrobić, by mozna je było urzeczywistnić?

W debacie samorządowej wzięli udział: prezydenci Świętochłowic, Sosnowca i Rudy Śląskiej oraz starostowie gliwicki i tarnogórski. Gospodarz spotkania, prezydent Daniel Beger podkreślał, iż na przestrzeni ostatniego roku wydarzyło się wiele w kontekście poprawy sytuacji świętochłowickiego szpitala, począwszy od dokapitalizowania placówki przez gminę kwotą blisko 17 mln zł.

– Podawanie finansowych kroplówek z pewnością nie rozwiązuje ich problemów. Zwłaszcza, że obok trudności finansowych mamy do czynienia z kryzysem kadrowym szczególnie odczuwalnym w naszej Metropolii, gdzie szpitale w sąsiadujących ze sobą miastach dzieli niejednokrotnie odległość 2-3 kilometrów Samorządom coraz trudniej jest udźwignąć finansowanie działalności szpitali i dzieje się to kosztem innych obszarów rozwoju miast oraz powiatów – mówi prezydent Świętochłowic.

Jak zgodnie wskazywali samorządowcy, aby zapewnić odpowiednią jakość i dostępność usług medycznych, konieczne są zmiany systemowe. Wskazywali, iż powielanie świadczeń przez szpitale znajdujące się w niewielkich odległościach nie służy ani pacjentom, ani leczącym ich placówkom. Jednomyślnie przyznali również, iż dobrym kierunkiem byłoby utworzenie na terenie GZM sieci szpitali, które odeszłyby od modelu konkurencyjnego na rzecz oferty uzupełniających się usług.

Jak wskazywali eksperci, obok problemów kadrowych i finansowych związanych z wyceną świadczeń i długim czasem oczekiwania na ich rozliczenie, wśród najbardziej dotkliwych dla nich kwestii znajduje się brak stabilności prawnej oraz nieprzewidywalność i tempo zmian. Konieczne ich zdaniem jest również tworzenie map i strategii uwzględniających zmiany społeczne i demograficzne, przy jednoczesnym braniu pod uwagę potencjału poszczególnych szpitali.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.:

Krzysztof Zaczek – Prezes Zarządu Szpitala Murcki sp. z o.o. w Katowicach,
Aneta Kawka – Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w restrukturyzacji w Sosnowcu,
Katarzyna Michalik – Prezes Zarządu Szpitala Joannitas w Pszczynie sp. z o.o. w restrukturyzacji,
Anita Przytocka – Prezes Zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.,
Barbara Szołtysik – Dyrektor ds. Finansowych, Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach,
Jerzy Szafranowicz – Dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie,
Czesław Płygawko – Dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

***

Tych 200 tys. ludzi naprawdę nie musiało umrzeć.

Poruszający film o pandemii – link do strony z filmem: Pandemia Czas Próby iboma.media

***
KOMENTARZE: TYLKO FACEBOOK.

Masz problem, widzisz problem, masz ważną informację? Daj nam znać:

[email protected] lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Redaktor naczelny Katowice Dziś Mateusz Cieślak.

***

Fot. arch.