Co Chorzów robi, by przeciwdziałać przemocy wśród dzieci i młodzieży?

Co Chorzów robi, by przeciwdziałać przemocy wśród dzieci i młodzieży?

14 listopada 2023 Wyłączono przez administrator

Pytania do prezydenta Chorzowa. Pytania ważne, gdyż dotyczące przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz tego, jak jej zapobiegać. Otrzymaliśmy odpowiedzi.

***

Niedawno w mediach społecznościowych dzieciaki z jednego z chorzowskich podwórek zamieściły szokujące nagrania. Przedstawiały one akty dręczenia i przemocy.

Sprawcami jedne nastolatki i dzieci. Ofiarami ich koledzy.

Na te nagrania zareagowali nauczyciele oraz władze Chorzowa. Sprawę wyjaśniała następnie policja.

Na szczęście na policji się nie skończyło. Prezydent Chorzowa wydał specjalne oświadczenie. Zaapelował o to, by powstrzymać się od agresywnych wpisów i wydawania medialnych wyroków.

Niewątpliwie agresja, szerząca się również wśród dzieci i młodzieży, jest wielkim problemem.

Czy przemoc wśród kilku i kilkunastolatków to zjawisko, któremu nie da się przeciwdziałać? Pytamy o to prezydenta Chorzowa. Poniżej pytania i odpowiedzi.

Jak prezydent Chorzowa wspiera szkoły w realizacji profilaktyki rówieśniczych zachowań przemocowych ?

W mieście działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wspierająca w codziennej pracy szkoły i przedszkola. Zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy prowadzą dla szkół warsztaty, prelekcje, konsultacje, inne projekty. Dodatkowo w każdej placówce zatrudnieni są specjaliści pomocy psychologiczno-pedagogicznej -pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni.

Czy stale rosnąca subwencja oświatowa jest wystarczająca, aby zarówno wykształcić jak i wychować młode pokolenia?

Subwencja oświatowa jest jednym ze źródeł finansowania zadań oświatowych polegających przede wszystkim na zapewnieniu kształcenia, w tym kształcenia specjalnego.
Subwencja pokrywa około 62% wszystkich wydatków na zadania oświatowe i prawie w całości pokrywa koszty wynagrodzeń nauczycieli, w tym specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Czy przyszłoroczny budżet Chorzowa pozwoli placówkom oświatowym na zatrudnienie psychologów?

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Każda szkoła, przedszkole organizuje pomoc pp zgodnie z rozpoznanymi własnymi potrzebami. Pedagodzy stanowią również wsparcie dla pozostałych nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi i uczniami, udzielają porad i konsultacji rodzicom uczniów. W chorzowskich szkołach od kilkunastu lat byli zatrudnieni pedagodzy i psycholodzy. Aktualnie, po nowelizacji przepisów ten zakres został znacznie rozszerzony.

Jak z perspektywy prezydenta miasta wygląda pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna dla najmłodszych chorzowian?

Każda placówka zgodnie ze swoimi potrzebami realizuje zadania pomocy pp. Miasto zapewnia na cel środki finansowe w budżecie.
Ponadto w tegorocznym budżecie obywatelskim został zgłoszony do realizacji projekt polegający na organizacji spotkań z grupą psychologów i pedagogów dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

*** *** ***

Polecamy

Szpital sprzedany za złotówkę. A wcześniej dostał prawie 180 mln zł.

katowicedzis.pl/2023/11/szpital-sprzedany-za-zlotowke-a-wczesniej-dostal-prawie-180-mln-zl/

Aby otworzyć link przytrzymaj na nim palec.

*** *** ***

***

Tych 200 tys. ludzi naprawdę nie musiało umrzeć.

Poruszający film o pandemii – link do strony z filmem: Pandemia Czas Próby (do obejrzenia na komputerze i na niektórych komórkach; zwróć uwagę na to, by zacząć od części pierwszej).

Jeśli masz problem na komórce a chcesz go na niej obejrzeć – w przeglądarce telefonu po prostu wpisz iboma.media

***
KOMENTARZE: TYLKO FACEBOOK.

Masz problem, widzisz problem, masz ważną informację? Daj nam znać:

[email protected] lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Redaktor naczelny Katowice Dziś Mateusz Cieślak.

***

Fot. Pixabay