Katowickie szkoły w nowy rok szkolny wchodzą z nowymi kierunkami i unikatowymi programami.

Katowickie szkoły w nowy rok szkolny wchodzą z nowymi kierunkami i unikatowymi programami.

2 września 2023 Wyłączono przez administrator

W poniedziałek, 4 września, katowickie szkoły znów zapełnią się uczniami. W tym roku naukę rozpocznie blisko 38 tys. młodych ludzi, z czego dla 2 333 będzie to pierwszy dzwonek w życiu.

Marcin Krupa, prezydent Katowic, skierował do uczniów słowa wsparcia: „Korzystajcie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych. Wam, pierwszoklasiści, życzę nowych przyjaźni”.

Nie tylko uczniowie, ale i szkoły przygotowały się na nowy rok. W przerwie wakacyjnej przeprowadzono liczne remonty, a w niektórych placówkach wprowadzono nowe kierunki kształcenia, takie jak „Technik spawalnictwa” czy specjalizacje z językiem koreańskim i japońskim.

Wiceprezydent Miasta Katowice, Waldemar Bojarun, podkreślił kontynuację autorskich programów edukacyjnych, takich jak „Zakodowane Katowice” czy „Katowice Miastem Fachowców”.

Szczegółowa informacja Urzędu Miasta Katowice o nowościach w katowickich szkołach – poniżej

***

Tych 200 tys. ludzi naprawdę nie musiało umrzeć.

Poruszający film o pandemii – link do strony z filmem: Pandemia Czas Próby (do obejrzenia na komputerze i na niektórych komórkach; zwróć uwagę na to, by zacząć od części pierwszej).

Jeśli masz problem na komórce a chcesz go na niej obejrzeć – w przeglądarce telefonu po prostu wpisz iboma.media

***
KOMENTARZE: TYLKO FACEBOOK.

Masz problem, widzisz problem, masz ważną informację? Daj nam znać:

[email protected] lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Pierwszy dzwonek w Katowicach – informacja Urzędu Miasta Katowice

Po wakacyjnej przerwie, w poniedziałek 4 września, w szkołach znów rozbrzmi szkolny dzwonek.
W katowickich placówkach naukę rozpocznie blisko 38 tys. uczniów.

– Wszystkim uczniom życzę, aby nowy rok szkolny przyniósł Wam dużo radości i satysfakcji związanej ze zdobywaniem wiedzy. To także okazja, by realizować swoje pasje i odkrywać nowe. Korzystajcie z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, jaką przygotowały nasze prężnie funkcjonujące placówki edukacyjne, kluby sportowe, domy kultury i stowarzyszenia działające na terenie Katowic. Wam, pierwszoklasiści, życzę, abyście nawiązali nowe przyjaźnie. Do nauczycieli i pracowników naszych szkół kieruję słowa uznania dla Waszej cierpliwości i zaangażowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

2 333 dzieci szkolny dzwonek usłyszy po raz pierwszy. Największa liczba pierwszoklasistów pojawi się w murach: Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki w Katowicach, Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach, Szkoły Podstawowej nr 28 im Karola Miarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 w Katowicach i Szkoły Podstawowej nr 27 im. prof. Władysława Szafera w Katowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 22 w Katowicach – w każdej z wymienionych szkół utworzone zostały 4 oddziały klasy I, do których będzie uczęszczało łącznie ok. 400 uczniów.

 

 

 

Wśród prawie 38 tys. uczniów, ponad 16,5 tys. będzie uczyć się w szkołach podstawowych ogólnodostępnych. Natomiast 12,8 tys. uczniów będzie kontynuować naukę w szkołach średnich.

Najpopularniejsze szkoły w Katowicach

W rekrutacji do liceów ogólnokształcących na rok szkolny 2023/2024 największym zainteresowaniem cieszyło się niezmiennie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach, gdzie ogółem chętnych do nauki były 3 752 osoby, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru to 433 osoby. Na drugim miejscu znalazło się IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach – 3 406, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru – 382, a na trzecim X Liceum Ogólnokształcące im. I. J. Paderewskiego Akademickie w Katowicach – 2 617 osoby, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru – 192 .

W przypadku techników największym zainteresowaniem cieszyło się Technikum nr 17 w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych, gdzie ogółem chętnych było 2 025 osób, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru wynosiła 300. Na drugim miejscu znalazło się Technikum nr 4 im. Powstańców Śląskich w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, gdzie ogółem chętnych było 1 801, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru – 257, a na trzecim Technikum nr 1, wchodzące w skład Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Katowicach, gdzie ogółem chętnych było 941, z tego liczba chętnych z pierwszego wyboru – 179.

Jeśli chodzi o szkoły branżowe I stopnia największym zainteresowaniem cieszyła się Branżowa Szkoła I Stopnia nr 5 w Zespole Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza w Katowicach, gdzie ogółem uczyć chciały się 142 osoby, w tym w ramach pierwszego wyboru placówkę wybrało 37 osób, na drugim miejscu Szkoła Branżowa I Stopnia nr 2 w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach z liczbą chętnych ogółem 89, w tym z pierwszego wyboru – 26, a na trzecim miejscu Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 7 w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego w Katowicach z liczbą chętnych ogółem 83, w tym z pierwszego wyboru – 20.

Nowe kierunki od 1 września

Z nowym rokiem szkolnym w Katowicach otwierane są nowe kierunki kształcenia. 1 września 2023 roku w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 im. Adama Kocura rusza kierunek „Technik spawalnictwa”, w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego powstał oddział klasy pierwszej, w którym przedmiotem uzupełniającym jest język koreański lub język japoński. Z kolei w ramach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zostają uruchomione dwa nowe kierunki: „Technik aranżacji wnętrz” w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich oraz oddziały klas o specjalizacji mundurowej dla kierunków kształcenia „Technik eksploatacji portów i terminali” i „Technik mechanik lotniczy” w Zespole Szkół nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza

Zmiany organizacyjnie i remonty

Od 1 września 2023 roku, w wyniku połączenia placówek, powstanie 8 nowych zespołów szkolno-przedszkolnych. Z kolei 3 funkcjonujące już zespoły zostaną powiększone przez włączenie istniejących placówek przedszkolnych.

Okres wakacji i wypoczynku dla uczniów to czas wytężonej pracy inwestycyjno–remontowej. W przerwie wakacyjnej zrealizowano ok. 50 zadań remontowych i usunięto 137 awarii.
– Kontynuujemy prace termomodernizacyjne samorządowych jednostek oświatowych, trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki, realizujemy inwestycje w ramach programu „Bezpieczny maluch na start”, nasze przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 40 a także z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia rozpoczną rok szkolny w nowych, dobrze wyposażonych, kolorowych salach dydaktycznych. Na podopiecznych Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 5 też czekają wyremontowane, przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczenia w nowej lokalizacji – mówi Sławomir Witek, naczelnik wydziału edukacji i sportu.

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Szkole Podstawowej nr 48 czy Miejskim Przedszkolu nr 1 wyremontowano sanitariaty. W październiku planowane jest zakończenie budowy nowego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 36. W Szkole Podstawowej nr 10 blisko 1,6 mln zł zainwestowano w modernizację basenu. Remont przeszły także dwie placówki zniszczone w wyniku wybuchu gazu – w przypadku Szkoły Podstawowej nr 55 Specjalnej koszt prac to blisko 1,5 mln zł, natomiast w przypadku Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego to blisko 2 mln zł. Prace przeprowadzone w placówkach oświatowych polegały także na odświeżeniu sal lekcyjnych, czy tam, gdzie było to konieczne – wymianie instalacji. W sumie w okresie od stycznia do sierpnia Centrum Usług Wspólnych, które realizuje remonty w szkołach wydatkowało na ten cel ponad 40 mln zł.

 

Unikatowe programy

– W roku szkolnym 2023/2024 kontynuowane będą nasze autorskie programy, wzbogacające i uatrakcyjniające ofertę edukacyjną takie jak: rozwijające zamiłowanie do przedmiotów ścisłych poprzez doświadczanie i eksperymentowanie ,,Zakodowane Katowice” i ,,Matematyczne Katowice”, realizowany w szkołach ponadpodstawowych program edukacji regionalnej ,,Serce Metropolii – Katowice Moje miejsce na Ziemi”, program nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych ,,Jak ryba w wodzie” oraz jego kontynuacja dla najbardziej utalentowanych uczniów klas IV pod nazwą ,,Pływacka Elita Katowic” czy też odpowiadający potrzebom związanym z wyborem dalszej edukacji, a także potrzebom rynku pracy, projekt ,,Katowice Miastem Fachowców” – mówi Waldemar Bojarun, wiceprezydent Miasta Katowice odpowiedzialny za edukację.

Ponadto w nowym roku szkolnym w dalszym ciągu realizowane będą aktywności związane z integracją dzieci polskich i ukraińskich finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych UNICEF, dzięki którym dzieci i młodzież mogą brać udział w szeregu zajęć integracyjnych, wypoczywają, uczestniczą w zajęciach rozwijających pasje i zainteresowania. Miasto zaadoptowało także nowe pomieszczenia dydaktyczne w Miejskim Przedszkolu nr 35 w ZSO nr 1, powstały 4 Centra Wsparcia Dziecka i Rodziny, wyposażono sale integracji sensorycznej, sale językowe, zakupiony został sprzęt sportowy, laptopy dla nauczycieli, zorganizowano warsztaty i konferencje dla nauczycieli. Dodatkowo zakupiono dla wszystkich szkół średnich aplikację wspierającą młodzież RESQL, a dzięki pozyskanej darowiźnie Taipei możliwe było wyremontowanie parteru internatu w Katowickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w którym od września zamieszka ucząca się w Katowicach młodzież.

Nie sposób nie wspomnieć o przygotowaniach do obchodów w ramach przyznanego Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Oferta inspirujących i innowacyjnych aktywności popularyzujących naukę wzbogaci propozycje katowickich samorządowych szkół.

Więcej na temat dostępnych programów można znaleźć na stronie internetowej miasta, pod adresem www.katowice.eu.