Na ratunek bukom.

Na ratunek bukom.

24 listopada 2022 Wyłączono przez administrator

Rezerwat przyrody Las Murckowski (jedno z dwóch takich miejsc w Katowicach) powiększony o 40 hektarów. To jest sukces nas wszystkich.

***

Las Murckowski, jeden z dwóch rezerwatów przyrody zlokalizowanych w Katowicach, powiększy swoje granice o ponad 40 ha. Nowa powierzchnia wyniesie w sumie aż 141,56 hektarów.

Rezerwat będzie składał się z 3 części. Każdy z fragmentów rezerwatu otoczony zostanie strefą ochronną, tzw. otuliną, której łączna powierzchnia stanowi 256,06 ha.

Powiększenie Lasu Murckowskiego to efekt walki całej rzeszy społeczników. Dodajmy, że również leśników oraz przyrodników z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Dla powiększenia rezerwatu włączona w jego obszar została nowa część lasu (wysunięta najdalej na wschód) o powierzchni 14,72 ha, dotychczasowa część wschodnia została poszerzona do 119,78 ha. Zachowany bez zmian został najstarszy, zachodni fragment o powierzchni 7,06 ha.

Jak mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, w ten sposób m.in. zrealizowany zostanie wieloletni postulat naukowców, leśników i przyrodników, aby wokół rezerwatu utworzyć otulinę. Dzięki tej strefie ochronnej rezerwat zyska kompleksową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości.
Po wielu staraniach, po licznych wystąpieniach w obronie wiekowych buków,
z wnioskiem o powiększenie rezerwatu Las Murckowski wystąpił w lipcu 2021 r. do katowickiego RDOŚ Stanisław Jeziorański – Nadleśniczy z Nadleśnictwa Katowice.

Wstępna koncepcja poszerzenia zakładała objęcie ochroną rezerwatową 15 ha fragmentu lasu o charakterze zbliżonym do lasów naturalnych, o walorach przyrodniczych unikatowych w skali województwa, w tym starodrzewu bukowego w wieku 150-195 lat i osobliwości przyrodniczych tj. występowanie kilkunastu drzew o wymiarach pomnikowych oraz puszczyka uralskiego.
W celu ochrony tego fragmentu lasu w sierpniu 2021 r. władze Katowic utworzyły zespół przyrodniczo-krajobrazowy Las Murckowski–Buczyna. Jednakże ta forma ochrony przyrody chroni głównie krajobraz, dlatego decyzja o powiększeniu rezerwatu jest tak ważna.

– Zaproponowaliśmy objęcie ochroną rezerwatową wydzieleń leśnych na północ od rezerwatu. Las ten tworzą liczne starodrzewia dębowe i bukowe, drzewa dziuplaste. Występują tam lokalne zabagnienia ze źródłami i fragmentem potoku Przyrwa, a także urozmaicona rzeźba terenu, pozostałości biedaszybów oraz wiele niewielkich wąwozów czy też jarów, będących śladami leśnej promenady wiodącej do ówczesnego Wzgórza Erdmanna – podkreśla Przemysław Skrzypiec, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody. – Elementy te cechują ten obszar jako wybitny pod względem przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Wyjątkowość i potencjał tego leżącego w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji Katowic terenu jest nie do przecenienia – dodaje.

W ten sposób chronić będziemy pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej.

Rezerwat przyrody Las Murckowski utworzony w 1953 r. początkowo obejmował obszar o powierzchni 7,04 ha. Powołany został z zamiarem ochrony pozostałości dawnej Puszczy Śląskiej, nieistniejącego już kompleksu lasów nizinno-wyżynnych, który niegdyś obejmował powierzchnię prawie 400 tysięcy hektarów na obszarze Górnego Śląska.

Za najcenniejsze wartości przyrodnicze rezerwatu uznaje się 150 220-letnie drzewostany bukowe, liczne pomnikowe okazy dębów i buków, rzadkie i chronione gatunki roślin i zwierząt oraz wyjątkowe walory krajobrazowe wynikające z ukształtowania terenu i swoistej fizjonomii buczyny.

Co ciekawe, Ministerstwo Leśnictwa, tworząc rezerwat, nie nadało mu żadnej nazwy. Dopiero w 1977 r. w trakcie prac nad poszerzeniem rezerwatu, zaproponowano nazwę Las Murckowski, która utrzymała się do dziś.

***

Tych 200 tys. ludzi naprawdę nie musiało umrzeć.

Poruszający film o pandemii – link do strony z filmem: Pandemia Czas Próby (do obejrzenia na komputerze i na niektórych komórkach; zwróć uwagę na to, by zacząć od części pierwszej).

Jeśli masz problem na komórce a chcesz go na niej obejrzeć – w przeglądarce telefonu po prostu wpisz iboma.media
***
KOMENTARZE: TYLKO FACEBOOK.

Masz problem, widzisz problem, masz ważną informację? Daj nam znać:

[email protected] lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

Film poniżej (nas nieco zszokował).

***

Tych, którzy jeszcze nie widzieli, zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego „Wymazy spod płota. Pandemia, wielkie pieniądze, śmierć” (baner z linkiem do filmu przy tekście).

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Redaktor naczelny Katowice Dziś Mateusz Cieślak.

***

Za KAW.