Sąd unieważnił decyzję wojewody śląskiego, która była bardzo niekorzystna dla mieszkańców Katowic.

Sąd unieważnił decyzję wojewody śląskiego, która była bardzo niekorzystna dla mieszkańców Katowic.

1 sierpnia 2022 Wyłącz przez administrator

Ogromnie popularna akcja Mieszkania za remont uratowana. Znów można składać wnioski.

***

Już 17 razy ogłaszana była akcja Mieszkanie za remont. Ci, których nie stać na kupno coraz droższych mieszkań, mogli w ten sposób rozwiązać problem lokalowe.

Co pewien czas włądze Katowic publikowały listę mieszkań, do których można było wprowadzić się na preferencyjnych warunkach. Warunkiem było przeprowadzenie remontu.

W pewnym momencie do tej pożytecznej akcji swe zastrzeżenia zgłosił wojewoda. Co ciekawe stało się to po przeprowadzeniu 17 edycji tej akcji – i wcześniej żadnych uwag nie było.

Prawnicy wojewody uznali, że nielegalnym jest oddawanie w najem lokali przeznaczonych do remontu. I to pomimo, że przyszli najemcy mieszkań znali ich stan i wiedzieli, że trzeba je remontować.

W ten sposób akcja została zablokowana.

Miasto nie odpuściło. Na decyzję wojewody złożyło skargę do sądu.

Sąd zbadał sprawę i uznał, że to wojewoda nie ma racji. Wówczas wojewoda odwołał się od tego wyroku składając skargę kasacyjną.

Najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przyznały rację władzom Katowic. Dzięki temu ta pożyteczna akcja powraca.

– Do tej pory w ten sposób ponad 500 lokali znalazło swoich najemców, a w ostatnich edycjach liczba osób aplikujących była kilkunastokrotnie wyższa niż dostępnych mieszkań – mówi Ewa Lipka, zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej katowickiego magistratu.

Znów można się starać o mieszkania. Ich oglądanie możliwe jest od dziś.

Szczegóły – poniżej reklamy tekstu i naszej informacji redakcyjnej.

***

ABSOLUTNA REWELACJA – SPRAWDZILIŚMY

KONOPIE DOSTĘPNE LEGALNIE

WIĘCEJ – KLIKNIJ OBRAZEK

 

***

KOMENTARZE: TYLKO FACEBOOK.

Masz problem, widzisz problem, masz ważną informację? Daj nam znać:

poczta@katowicedzis.pl lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Tych, którzy jeszcze nie widzieli, zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego „Wymazy spod płota. Pandemia, wielkie pieniądze, śmierć” (baner z linkiem do filmu przy tekście).

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Redaktor naczelny Katowice Dziś Mateusz Cieślak.

***

Oglądanie lokali możliwe jest po uzgodnieniu terminu z właściwym Oddziałem Eksploatacji Budynków (OEB) KZGM w Katowicach w dniach od 1.08.2022 r. do 17.08.2022 r. w godzinach pracy OEB (telefony do OEB podane są w tabeli – przy konkretnym lokalu). W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu należy w terminie od 18.08.2022 roku do 31.08.2022 r. złożyć w Urzędzie Miasta Katowice (Rynek 1, I piętro, stanowisko 20, 21) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Szczegółowe informacje na temat mieszkań oddawanych w najem po przeprowadzeniu remontu przez przyszłego najemcę można uzyskać na stanowisku Wydziału Budynków i Dróg w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Katowice na I piętrze przy Rynku 1 w Katowicach lub pod nr tel. 32/25-93-634 32/25-93-204, 32/25-93-949, 32/25-93-288, 32/25-93-194, 32/25-93-351. Lista lokali w ramach programu oraz dodatkowe informacje są także dostępne na stronie Urzędu Miasta Katowice.

Kryteria punktowe:
a) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:
poniżej 8 m² 8 pkt
od 8 m² do 9,99 m² 6 pkt
od 10 m² do 12 m² 4 pkt
powyżej 12 m² 2 pkt
W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, powierzchnię mieszkalną przypadającą na
1 osobę w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.
W przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych zamieszkujących samotnie:
poniżej 16 m² 8 pkt
od 16 m² do 19,99 m² 6 pkt
od 20 m² do 24 m² 4 pkt
powyżej 24 m² 2 pkt

Osoby bezdomne (status bezdomności potwierdzony przez MOPS): 10 pkt

b) liczba osób zamieszkujących w obecnie zajmowanym lokalu: za osobę 1 pkt
W przypadku wnioskodawców zamieszkujących osobno, liczbę osób w zajmowanych lokalach mieszkalnych sumuje się i dzieli przez dwa.

c) w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny: 4 pkt

d) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno, posiadający dzieci: 4 pkt

e) małżeństwa, partnerzy lub osoby samotne, posiadające dzieci: 3 pkt

f) małżeństwa lub partnerzy zamieszkujący osobno: 2 pkt

g) okres zamieszkiwania wnioskodawcy lub członka jego rodziny na terenie miasta Katowice:
do 1 roku: 2 pkt
powyżej 1 roku: 5 pkt

Za WKS UM Katowice.