Bardziej ekologiczne i tańsze w utrzymaniu – X LO w Katowicach przeszło kompleksową termomodernizację.

Bardziej ekologiczne i tańsze w utrzymaniu – X LO w Katowicach przeszło kompleksową termomodernizację.

3 sierpnia 2022 Wyłączono przez administrator

Znajdujące się przy ul. Miarki X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego to kolejny budynek w Katowicach, w którym przeprowadzono prace termomodernizacyjne, poprawiające efektywność energetyczną. Tym samym szkoła dołączyła do listy kilkudziesięciu katowickich obiektów, które stały się oszczędniejsze w użytkowaniu i bardziej ekologiczne.

X LO powstało w latach 40. ubiegłego wieku. Od początku istnienia liceum przy ul. Miarki wykształciło wiele pokoleń katowiczan. Teraz budynek przeszedł kompleksową modernizację, która wpłynęła zarówno na jego estetykę, jak również komfort pracy uczniów i nauczycieli.

W ostatnich latach Katowice zintensyfikowały działania na rzecz walki o czyste powietrze. W latach 2015-2021 dzięki miejskiemu programowi dofinansowano wymianę ponad 6 tysięcy źródeł ciepła kosztem ponad 53 mln zł. Ze smogiem walczymy na wielu frontach. Poza wymianą kotłów inwestujemy także miliony złotych w komunikację publiczną, straż miejska wykonuje kontrole palenisk, realizujemy też termomodernizacje miejskich obiektów czego przykładem jest dobiegający końca projekt kompleksowej termomodernizacji ponad 40 takich budynków za łączną kwotę ponad 127 mln zł, a wśród nich ukończona modernizacja budynku X LO – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

W ramach inwestycji ocieplono ściany zewnętrzne oraz wykonano ich izolację przeciwwilgociową, ocieplono poddasze i dach sali gimnastycznej, wymieniono instalację odwodnienia dachu, a także stolarkę okienną i drzwiową – dostosowując ją do wymogów energetycznych i przeciwpożarowych – wymieniono istniejący wymiennik ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej.

Przeprowadzane prace dotyczyły nie tylko kwestii związanych z termomodernizacją obiektu. W ramach inwestycji dodatkowo zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, zamontowano instalację fotowoltaiczną na użytek własny szkoły, a także przystosowano obiekt do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zamontowano specjalne pochylnie i platformy umożliwiające pokonanie schodów. Łączna wartość wszystkich prac to niecałe 4,2 mln zł.

Modernizacja 42 obiektów

Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice” jest realizowany od 2014 roku i dotyczy modernizacji m.in. przedszkoli, szkół, żłobków i innych miejskich ośrodków. Łącznie projektem objęte zostały 42 obiekty. W większości z nich prace zostały już zakończone. – Realizacja zadań zapewnia komfort energetyczny – zimą skuteczniej utrzymują ciepło, a latem wolniej się nagrzewają. To wpływa m.in. na samopoczucie użytkowników, ale przede wszystkim przynosi wymierne oszczędności dla administratora obiektu. Obiekt po przeprowadzonej termomodernizacji potrzebuje dostarczenia znacznie mniejszej ilości energii. Obniżone zostają koszty użytkowania, redukcji ulega także negatywny wpływ obiektu na środowisko, między innymi pod kątem generowanego śladu węglowego – mówi Jarosław Łuczyński, zastępca dyrektora ds. inwestycji kubaturowych w Katowickich Inwestycjach S.A., nadzorujących realizację tych projektów.

Zadania realizowane w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice” opiewają na kwotę ponad 127 milionów złotych, z czego niemal 60 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Materiał powstał przy współpracy z miastem Katowice.