MPGK Katowice będzie miało elektrownię słoneczną.

MPGK Katowice będzie miało elektrownię słoneczną.

23 czerwca 2022 Wyłączono przez administrator

Energią elektryczną pochodzącą ze słońca – tak będzie zasilany jeden z zakładów katowickiego MPGK. Spółka ogłosiła przetarg na budowę elektrowni słonecznej.

Ma się ona znaleźć na terenie zamkniętej i zrekultywowanej części składowiska odpadów.

W Katowicach realizujemy szereg działań na rzecz ekologii, od działań skupionych wokół walki o czyste powietrze, przez działania związane z adaptacją do zmian klimatu po edukację w tym zakresie. Kolejnym działaniem będzie pierwsza miejska farma fotowoltaiczna. Do tej pory na miejskich budynkach montowaliśmy zdecydowanie mniejsze instalacje. Oprócz troski o ekologię, mamy tutaj też walor ekonomiczny, bo będziemy przeznaczać mniej środków na energię. Ponadto inwestycja pozwoli nam zagospodarować teren, który dotychczas nie mógł być wykorzystany – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Już niedługo MPGK, w dużo większej skali niż dotychczas, będzie korzystać z energii elektrycznej pozyskanej z własnej elektrowni słonecznej. Energia elektryczna produkowana w elektrowni będzie wykorzystywana na potrzeby własne przez leżący w bezpośrednim sąsiedztwie Zakład Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów i zapewni część potrzebnego mu do działania prądu.

Planowana moc elektrowni to 1 MW – o tyle energii mniej zakład będzie pobierał od dostawców zewnętrznych. Zostanie ona zainstalowana na terenie zamkniętej i zrekultywowanej kwatery składowiska odpadów nieszkodliwych. Inwestycja będzie zlokalizowana w Katowicach przy ul. Żwirowej.

Wykonawca, który zostanie wyłoniony w ramach przetargu, będzie miał za zadanie montaż 2160 sztuk paneli fotowoltaicznych. Planowane jest wykorzystanie całej powierzchni „hałdy”, czyli 17 500 m2 na montaż paneli i infrastrukturę towarzyszącą.

Konstrukcja ma zostać posadowiona na bloczkach betonowych. W ramach inwestycji mają również zostać zamontowane inwertery o mocy maksymalnej 90 kW.

Te urządzenia przekształcają prąd stały, który wyprodukują panele, na prąd zmienny, który płynie w sieci i zasila wszystkie urządzenia elektryczne.

Dodatkowo wykonawca będzie musiał posadowić prefabrykowaną wieżę transformatorową nN/SN, zamontować wewnętrzną instalację elektryczną, a także ogrodzenie wraz z bramą.

Projekt, który planujemy zrealizować, wpisuje się w temat zarówno ekologii, jak i ekonomii. Rezygnacja z zasilania paliwami kopalnymi na rzecz energii słonecznej jest rozwiązaniem korzystnym dla środowiska, a także przyniesie oszczędności. Chcemy podążać tą ścieżką i wykorzystywać najnowsze metody, które wspomogą nas w naszej działalności. Jeśli wszystko przebiegnie pozytywnie i sprawdzą się nasze założenia ekonomiczne dla tej inwestycji, to zamierzamy w latach 2024-2028 zrealizować kolejne etapy o podobnej mocy elektrycznej – mówi Damian Stępień, dyrektor ds. administracyjno-eksploatacyjnych MPGK Katowice.

Na składowisku są trzy kwatery. Pierwsza została już zrekultywowana pod montaż paneli, a druga jest w trakcie przygotowywania pod budowę farmy.

Na trzeciej jeszcze przez 10 lat będą gromadzone odpady, a w przyszłości i tam powstanie kolejna farma fotowoltaiczna.

Wykonawców zainteresowanych zrealizowaniem inwestycji poznamy po otwarciu ofert przetargowych w pierwszej połowie lipca 2022 roku. Wykonana jest już dokumentacja projektowa, a dodatkowo dla inwestycji została już wydana decyzja o warunkach zabudowy.

Wybrany wykonawca będzie miał 6 miesięcy na realizację zadania.

Materiał powstał przy współpracy z miastem Katowice.