Tam mógł być mobbing.

Tam mógł być mobbing.

20 maja 2022 Wyłącz przez administrator

Kontrola inspekcji pracy stwierdziła nieprawidłowości w jednostce podległej Urzędowi Miejskiemu w Bytomiu. Wśród nich – możliwość występowania mobbingu.

***

Wystąpimy o komentarz. Co na to prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz? Dowiemy się czy nam odpowie i kiedy.

Z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu od pewnego czasu dochodziły niepokojące doniesienia. Chodziło o działanie noszące znamiona mobbingu.

Upokarzanie pracowników poprzez krzyki, karne pompki, zakaz korzystania z toalety czy polecenia, których wykonanie narażało tych ludzi na śmieszność. To tylko niektóre z zarzutów stawianych jednemu z kierowników.

Jak pisał w grudniu 2021 roku bytomski.pl: „Związkowcy wysłali do prezydenta Mariusza Wołosza pismo w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się nad pracownikami Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu. Przełożeni mieli stosować groźby, krzyczeć i karać wykonywaniem karnych pompek. Dotąd w sprawie o charakterze mobbingowym zakazem zbliżania do przełożonego objęto pracownika MZDiM, a związkowcy – mimo próśb – nie wskazali żadnych konkretów”.

To teraz konkrety już są. Otrzymaliśmy odpowiedź z Państwowej Inspekcji Pracy z Katowic. Czytamy w niej o wynikach anonimowej ankiety, którą wypełniali pracownicy. I otóż PIP nas informuje:

„Anonimowa ankieta, przeprowadzona wśród pracowników zaplecza technicznego wskazała na możliwość występowania zjawiska mobbingu, przy czym sytuacja ta, jak pokazały wyniki ankiety, dotyczyła ubiegłego roku”.

Wykryto znacznie więcej nieprawidłowości, dlatego do prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza kierujemy prośbę o stanowisko w tej sprawie. A poniżej więcej na ten temat.

Państwowa Inspekcja Pracy informuje:

„Inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach przeprowadzili kontrolę w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w Bytomiu. Kontrolę rozpoczęto 16.02.2022 r., a zakończono podpisaniem protokołu 28.03.2022 r.

Zakresem kontroli objęto wybrane zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy, w szczególności przestrzeganie przepisów dotyczących: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, terminowości wypłaty wynagrodzenia za pracę, wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy, stosowania kar porządkowych, jak również zagadnienia dotyczące możliwości występowania zjawiska mobbingu.
Kontrolą objęto także przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w odniesieniu do Działu Zaplecza Technicznego MZDiM, mieszczącego się w Bytomiu, przy ul. Tarnogórskiej 1 a.

Ponadto zakresem kontroli objęto zagadnienia dotyczące oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, jak również napojów i posiłków profilaktycznych.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in. w zakresie niezapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na terenie zaplecza technicznego, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, jak również nieprawidłowości dotyczące m.in.:

oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, wyposażenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, oceny warunków pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe, dokumentacji dotyczącej stosowanych u pracodawcy substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie lub mieszanin stwarzających zagrożenie.

Kontrola wykazała także nieprawidłowości m.in. w zakresie: udzielania urlopów wypoczynkowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, częstotliwości prowadzenia szkoleń okresowych w dziedzinie bhp dla pracowników zatrudnionych przy pracach szczególnie niebezpiecznych.
Ponadto anonimowa ankieta, przeprowadzona wśród pracowników zaplecza technicznego wskazała na możliwość występowania zjawiska mobbingu, przy czym sytuacja ta, jak pokazały wyniki ankiety, dotyczyła ubiegłego roku.

W wyniku stwierdzonych naruszeń prawa pracy do pracodawcy skierowano: nakaz zawierający 7 decyzji dotyczących usunięcia nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wydano 19 decyzji ustnych w sprawach dotyczących bhp (wykonanych w trakcie kontroli) oraz wystosowano wystąpienie zawierające 19 wniosków o usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.

W wyniku realizacji środków prawnych wydanych przez inspektora pracy, pracodawca podjął działania celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach wpłynęła informacja pracodawcy o podjętych działaniach”.

KOMENTARZE: TYLKO FACEBOOK.

Masz problem, widzisz problem, masz ważną informację? Daj nam znać:

poczta@katowicedzis.pl lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Tych, którzy jeszcze nie widzieli, zachęcamy do obejrzenia filmu dokumentalnego „Wymazy spod płota. Pandemia, wielkie pieniądze, śmierć” (baner z linkiem do filmu przy tekście).

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Redaktor naczelny Katowice Dziś Mateusz Cieślak.

***

Poniżej ważny komunikat na temat: testy koronawirus, wymazy kowid, laboratoria covid.

Gromadzimy dziennikarski materiał na temat następujący: epidemia COVID-19. Inaczej mówiąc: pandemia koronawirusa. Prosimy o kontakt i o relacje a także wspomnienia związane z SARS-CoV-2. Interesuje nas kwarantanna, izolacja, stan epidemii zakazy, lockdown. Jednym słowem całość tematu pod hasłami: koronawirus w Polsce, antygenowy test covid, testy na covid czy test pcr, koronawirus szpitale. Albo też respirator covid.
Anonimowość gwarantowana. Piszcie na poczta@katowicedzis.pl

***