Z końcem września rozpoczął się montaż instalacji oczyszczania powietrza – jednego z najważniejszych elementów całej inwestycji, mającej zlikwidować uciążliwości zapachowe w zakładzie MPGK w Katowicach.

Z końcem września rozpoczął się montaż instalacji oczyszczania powietrza – jednego z najważniejszych elementów całej inwestycji, mającej zlikwidować uciążliwości zapachowe w zakładzie MPGK w Katowicach.

5 października 2021 Wyłącz przez administrator

Rozpoczął się kolejny etap hermetyzacji zakładu przetwarzania odpadów.

***

Postawione zostały już zbiorniki na odcieki oraz kontenery, w których trwa montaż poszczególnych elementów. Gotowe są też fundamenty pod tzw. oczyszczalnię ścieków, obudowa wentylatorowni oraz zabudowa kanałów napowietrzających w bioreaktorach.

Zakończony został również montaż wentylatorowni, obiektu szczególnie istotnego ze względu na proces napowietrzania odpadów, jak i odprowadzania oczyszczonego już powietrza. Sam proces napowietrzania odpadów będzie przebiegał w 10 szczelnie zamkniętych bioreaktorach, w których odpady dojrzewać będą przez okres 3 tygodni.

W trakcie dojrzewania będą one intensywnie napowietrzane. W tym celu każdy żelbetowy bioreaktor będzie wyposażony we własny wentylator, którego wydajność wynosić będzie około 10 000 metrów sześciennych na godzinę.

Następnie powietrze systemem wywiewnym będzie skierowane do zespołu filtrów powietrza, zwanych również płuczkami. Fundamenty pod urządzenia filtrujące zostały już wykonane w całości.

– Płuczki to urządzenia filtracyjne, które pozwalają skutecznie oczyścić powietrze z wszelkich zapachów oraz pyłów – mówi Dariusz Prenzel, Zastępca Dyrektora Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania w MPGK Katowice.

Płuczki wodne będą w stanie oczyścić w sumie aż 80 000 metrów sześciennych powietrza na godzinę, taką samą wydajność będą miały też zainstalowane płuczki chemiczne.

W wyniku całej inwestycji proces biologicznego przetwarzania zostanie zamknięty w jednym, szczelnym kompleksie budowlanym. Cała ta kosztowna inwestycja, oszacowana na 17 mln zł, ma na celu zlikwidować uciążliwości zapachowe związane z przetwarzaniem odpadów.

***

Poniżej ważny komunikat.

Gromadzimy dziennikarski materiał dokumentujący okres stanu epidemii. Zbieramy ważne informacje a także doświadczenia osób, które zetknęły się z różnymi sytuacjami, w tymi takimi o charakterze patologicznym. Liczymy na kontakt osób, które np. straciły bliskich poprzez niewłaściwe podejście, zaniechanie, zwłokę czy nieprawidłowo przeprowadzone testy. Bardzo zależy nam na kontakcie ze strony diagnostów i innych osób zatrudnionych w laboratoriach COVID-19, ratowników medycznych, personelu szpitali. Anonimowość gwarantowana. Piszcie na poczta@katowicedzis.pl

***

Redaktor naczelny Katowice Dziś: Mateusz Cieślak.

Jeśli zauważyliście coś ważnego lub spotkaliście się z problemem, który należy nagłośnić, kontaktujcie się: poczta@katowicedzis.pl lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Na zdjęciu wentylatorownia.

Za BP UM Katowice. Fot. również.