Od dziś nowe „maseczkowe” przepisy.

Od dziś nowe „maseczkowe” przepisy.

19 października 2021 Wyłącz przez administrator

Uczniowie na egzaminach bez maseczek pod warunkiem zachowania bezpiecznego dystansu.
Studenci na zajęciach – w maseczkach. Chyba że uczelnia postanowi inaczej.

***

Nowe przepisy dotyczą również certyfikatów szczepionkowych oraz zasad odbywania kwarantanny. To ostatnie odnosi się do osób przyjeżdżających do Polski.

Z kwarantanny zwolnione będą osoby, które zostaną zaszczepione wyłącznie tymi szczepionkami, jakie będą na urzędowym wykazie prowadzonych przez Państwowy Zakład Higieny. Z kwarantanny zwalnia również szczepienie każdą szczepionką dopuszczoną na terenie Unii Europejskiej.

Przy wjeździe do naszego kraju trzeba będzie przedstawić urzędowe zaświadczenie o szczepieniu oraz tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski. To oczywiście nie dotyczy osób zaszczepionych w Polsce.

Nowe przepisy regulują także zasady noszenia maseczek podczas egzaminów szkolnych oraz na uczelniach.

Uczniowie podczas egzaminów ósmoklasisty, czy na maturze, nie będą musieli mieć założonych maseczek. Warunkiem jest zachowanie bezpiecznego dystansu, wynoszącego 1,5 metra.

Na uczelniach noszenie maseczek jest obowiązkowe. Przepis jednak mówi, że rektor lub dyrektor instytutu może wprowadzić własne regulacje, znoszące bądź ograniczające ten nakaz.

***

Poniżej ważny komunikat.

Gromadzimy dziennikarski materiał dokumentujący okres stanu epidemii. Zbieramy ważne informacje a także doświadczenia osób, które zetknęły się z różnymi sytuacjami, w tymi takimi o charakterze patologicznym. Liczymy na kontakt osób, które np. straciły bliskich poprzez niewłaściwe podejście, zaniechanie, zwłokę czy nieprawidłowo przeprowadzone testy. Bardzo zależy nam na kontakcie ze strony diagnostów i innych osób zatrudnionych w laboratoriach COVID-19, ratowników medycznych, personelu szpitali. Anonimowość gwarantowana. Piszcie na poczta@katowicedzis.pl

***

Redaktor naczelny Katowice Dziś: Mateusz Cieślak.

Jeśli zauważyliście coś ważnego lub spotkaliście się z problemem, który należy nagłośnić, kontaktujcie się: poczta@katowicedzis.pl lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Fot. Pixabay.