Od dziś w Katowicach będą działały cztery wodne place zabaw.

Od dziś w Katowicach będą działały cztery wodne place zabaw.

20 lipca 2021 Wyłącz przez administrator

Ten najnowszy jest właśnie otwierany na Tysiącleciu.
To niezwykle popularne atrakcje.

***

Pierwszy wodny plac zabaw powstał w Dolinie Trzech Stawów. Od początku cieszył się ogromną popularnością.

Świadczyły o niej ogromne ilości samochodów parkujących na granicy Dolini i os. Paderewskiego. A także stawianych na parkingu Centrum Handlowego 3 Stawy.

Potem powstały kolejne. Znajdują się w pobliżu os. Manhattan (w Piotrowicach – zbieg ulic Radockiego i Biedronek) oraz na Załężu (Gliwicka 214).

Ten najnowszy wygląda podobnie jak poprzednie. Wyposażony jest w dysze z tryskaczami i fontannami, ma armatkę wodną, kwiatki nabierające wodę i gejzer ziemny.

Podobnie jak tamte, jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich. Aby zapewnić bezpieczeństwo bawiącym się tu i uchronić urządzenia przed dewastacją, objęty jest monitoringiem.

Ten najnowszy wodny plac zabaw znajduje się w rejonie ul. Ułańskiej i al. Księżnej Jadwigi Śląskiej. Jest ogrodzony, a w jego otoczeniu znajdują się ławki czy stojaki dla rowerów. Ma również zaplecze sanitarne.

Na zdjęciu – jeden z wcześniej otwartych wodnych placów zabaw.

***

Redaktor Naczelny Katowice Dziś: Mateusz Cieślak.

Jeśli zauważyliście coś ważnego lub spotkaliście się z problemem, który należy nagłośnić, kontaktujcie się: poczta@katowicedzis.pl lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.

Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: Ma ona aktualnie ponad 10 tys. członków – osób i instytucji – które mogą tam zamieszczać swoje wpisy i informacje. Nazywa się ona po prostu Grupa Katowice Dziś. W wyszukiwarce Fb można wpisać grupakatowicedzis

Zapraszamy.

***