Prezydent Katowic przedstawił „Raport o stanie miasta Katowice 2020”.

Prezydent Katowic przedstawił „Raport o stanie miasta Katowice 2020”.

31 maja 2021 Wyłącz przez administrator

9 km nowych dróg rowerowych, najlepsza w historii jakość powietrza, uruchomienie dwóch centrów przesiadkowych, Międzynarodowego Dworca Autobusowego czy też otwarcie dwóch basenów.

***
Dokument podsumowuje dokonania ubiegłego roku. Został on przedstawiony radnym.

Dokument ten będzie omawiany na czerwcowej sesji rady miasta, w najbliższych dniach – podczas posiedzeń komisji rady.

Szersze omówienie raportu – prezydent Marcin Krupa:

„Stworzony przez nas raport w pigułce i uproszczeniu pokazuje stan naszego miasta w 2020 roku. Musimy jednak pamiętać, że wiele z opisanych działań musimy postrzegać w zdecydowanie szerszej perspektywie czasowej, bo rozpoczęły się w poprzednich latach i są kontynuowane w tym roku, czy też będą w kolejnych latach.

Przykładem może tu być zakończona przebudowa węzła DK81 w Piotrowicach i trwająca przebudowa DK81 i DK86 w Giszowcu.

Rok 2020 był specyficzny i trudny, a wszystko przez pandemię koronawirusa. Dzięki racjonalnej gospodarce finansowej prowadzonej w ostatnich latach Katowice były w stanie szybko zareagować na trudną sytuację, ponosząc niespodziewane, wielomilionowe wydatki.

Wdrożono pakiety osłonowe dla przedsiębiorców, ludzi świata kultury i podmiotów NGO. Miasto wspierało szpitale i pracowników służby zdrowia, zakupiło nowoczesną maszynę do badania próbek pod kątem koronawirusa, a po Katowicach jeździły trzy wymazobusy, by szybciej pobierać testy od mieszkańców.

Mimo tak trudnej sytuacji, która dotknęła wszystkie miasta w Polsce, łącznie z Katowicami, miasto dzięki dobrej polityce finansowej, realizowało wiele projektów i inwestycji, a poziom rozwoju utrzymał się na dobrym poziomie.

W raporcie postanowiłem także wskazać dwa kluczowe wyzwania dla naszego miasta, które ukierunkowują wiele innych.

Po pierwsze to jakość powietrza. W minionym roku poziom wskaźnika PM10 był najniższy w historii pomiarów, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia w tym zakresie.

Druga kwestia to walka z negatywnymi trendami demograficznymi. Realizujemy w mieście politykę trzech filarów polegającą na: wysokiej podaży atrakcyjnych miejsc pracy, zapewnieniu zróżnicowanej oferty mieszkaniowej oraz wysokiej jakości życia.

Te założenia mają odzwierciedlenie w raporcie – to przykładowo jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Polsce, nowe miejsca w żłobkach czy też lokale przekazywane mieszkańcom w ramach TBS czy programu „Mieszkanie za remont”.

Do tego oczywiście dochodzą zapowiedziane przeze mnie działania, których efektem było uruchomienie karty mieszkańca, zapewniającej katowiczanom szereg zniżek i dostęp do miejskich usług. Dziś z karty korzysta już ponad 34 tysiące osób”.

Co jeszcze znajdziemy w raporcie? Są tam wymienione wyróżnienia, przyznane Katowicom. Wśród nich np. German Design Award 2020 dla systemu informacji wizualnej opracowanego dla trasy spacerowej po zabytkowym Nikiszowcu.

W raporcie mowa o rozbudowie sieci żłobków i przedszkoli, o odnawianych czy całkiem nowych parkach, skwerach i rozwiązaniach służących aktywnego spędzaniu czasu.

Mowa oczywiście o basenach i centrach przesiadkowych, w tym Międzynarodowym Dworcu Autobusowym, którego brak był w Katowicach bardzo boleśnie odczuwalny.

Dzięki otwarciu 9 km nowych dróg rowerowych, ich sieć ma już 180 km (dane na koniec 2020 r.).

Raport szeroko przedstawia działania służące seniorom. Wśród nich np. program „Aktywny senior”, w ramach którego w 2020 roku wydano ponad 850 nowych kart, których łącznie jest już ponad 13 tysięcy.

Kontynuowano projekt „Złota rączka” – z pewnymi ograniczeniami związanymi z pandemią. Realizowano także akcję „Katowicka Maseczka dla Seniora” polegającej na przekazywaniu maseczek do przedstawicieli grup seniorów, którzy zgłosili takie zapotrzebowanie. Przy ulicy Słowackiego 27 otwarto Katowickie Centrum Seniora.

W raporcie znajdziemy rozdział poświęcony poprawie jakości powietrza. Z danych wynika, że okres od września 2020 r. do kwietnia tego roku, w porównaniu do analogicznych sezonów grzewczych w poprzednich latach, charakteryzował się najniższym poziomem PM10 w historii pomiarów.

W 2020 r. w Katowicach dofinansowano ze środków miasta wymianę 1120 „kopciuchów”, a dodatkowo 134 z programu „Czyste powietrze”. Z kolei na ten rok przyjęto ponad 1650 wniosków.

Jako jedno z niewielu miast w Polsce Katowice nie mają limitów na dotacje do wymiany kotłów węglowych. Każdy, kto złoży poprawny wniosek otrzyma dofinansowanie, które może sięgać nawet 10 000 zł. Na wymianę kotłów Katowice przeznaczyły w 2020 r. ponad 10 mln zł.

Katowice stają się coraz bardziej obywatelskim miastem – w 2020 wzrosło zaangażowanie w sprawy lokalne. W ubiegłym roku katowiczanie złożyli najwięcej projektów w historii budżetu obywatelskiego – 415 pomysłów na blisko 90 mln zł.

Katowicki budżet obywatelski kolejny raz był największy w Polsce per capita wśród miast wojewódzkich. W 2020 r. w Katowicach, jako jednym z nielicznych polskich miasta, wprowadzono także Zielony Budżet z pulą 3 mln zł.

Obszerne fragmenty zostały poświęcone pandemii. Omówiona została np. pomoc dla przedsiębiorców.

Znajdziemy w raporcie również dane dotyczące bezpośredniej pomocy świadczonej mieszkańcom w związku z epidemia koronawirusa: paczki higieniczne, żywnościowe (ponad 3 tys.), odbiór i utylizacja śmieci (24,6 ton), a także inna pomoc (np. wsparcie psychologiczne, pogotowie zakupowe, pomoc w zakresie zaopatrzenia w leki).

Katowice są jednym z największych ośrodków gospodarczych w Polsce – temu również poświęcono fragment raportu.

No i to, co wszyscy widzimy – wielkie zmiany dotyczące transportu publicznego w mieście. To przecież nie tylko centra przesiadkowe, lecz również przebudowa dróg i oczywiście nowe – ekologiczne – autobusy.

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Komunikat Redakcji: Jeśli zauważyliście coś ważnego lub spotkaliście się z problemem, który należy nagłośnić, kontaktujcie się: poczta@katowicedzis.pl lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś.

***
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.

Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: Ma ona aktualnie ponad 10 tys. członków – osób i instytucji – które mogą tam zamieszczać swoje wpisy i informacje. Nazywa się ona po prostu Grupa Katowice Dziś. W wyszukiwarce Fb można wpisać grupakatowicedzis

Zapraszamy.

***

Za BP UM Katowice. Fot. NDI.