Przeprowadzona została kontrola w punkcie pobierania wymazów Femina w Katowicach. Przedstawiamy ustalenia kontroli.

Przeprowadzona została kontrola w punkcie pobierania wymazów Femina w Katowicach. Przedstawiamy ustalenia kontroli.

22 stycznia 2021 Wyłącz przez administrator

Liczni nasi czytelnicy wskazywali na dziwną sytuację. Ludzie czekający na wymaz stali bezpośrednio na miejskim chodniku.

Niektórzy z nich stali bezpośrednio na przystanku komunikacji miejskiej, znajdującym się w pobliżu. Zdjęcia obrazowały sytuację, która sprzyjać mogła rozprzestrzenianiu się COVID-19.

***

Do dziś niestety nie otrzymaliśmy stanowiska kierownictwa Feminy w tej sprawie. Nadal na nie czekamy.

Po naszej publikacji kontrolę przeprowadził katowicki sanepid. Przedstawiamy ustalenia.

Podczas kontroli stwierdzono, że na parkingu ustawione są dwa namioty, w których pobierane są wymazy. Kierunek przebiegu kolejki jest wyznaczony przez ustawione na parkingu barierki, co powoduje ograniczenie przemieszczania się osób oczekujących na wymazy na pobliski przystanek autobusowy i chodnik.

Dodatkowo na terenie parkingu przed namiotami znajdują się tabliczki dla pacjentów informujące o konieczności zachowania odstępu oraz założeniu maseczek. Zgodnie z oświadczeniem kierownika ds. administracji, personel medyczny okresowo sprawdza zagęszczenie pacjentów przed namiotami wymazowymi.

W razie potrzeby kieruje ruchem i upomina pacjentów o konieczności zachowania odległości, noszenia maseczek i zakazie palenia tytoniu.

W dniu kontroli stwierdzono dwie kolejki (11 osób i 2 osoby) do 2 funkcjonujących w tym dniu namiotów wymazowych. Wobec powyższego w czasie kontroli kierownik ds. administracji polecił osobom, aby ustawiły się w jedną kolejkę.

Dodatkowo oświadczył, że do 2 punktów wymazowych obowiązuje jedna kolejka. Stwierdzono, że wszystkie osoby oczekujące na wymazy miały prawidłowo założone maseczki.

Zgodnie z oświadczeniem kierownik ds. administracji w okresie noworocznym inne punkty mobilne były zamknięte lub otwarte tylko kilka godzin dziennie, co powodowało zwiększoną liczbę pacjentów oczekujących na pobranie wymazów.

Wobec powyższego zdecydował o umieszczeniu barierek wyłączających teren parkingu poradni i ograniczających ruch pacjentów.

Dodał, że osoby gromadzące się pod punktem mobilnym Feminy stanowiły głównie osoby po powrocie z zagranicy, które w celu podjęcia pracy zgłosiły się do pobrania wymazu. Zgodnie z oświadczeniem kierownika ds. administracji była to jednorazowa sytuacja.

Ponadto ustalono, że ilość wymazów w ciągu dnia pracy punktu mobilnego oscyluje w granicach ok. 100 wymazów. Średnio jest to ok. 3-4 osoby na godzinę.

Jednocześnie kierownik ds. administracji oświadczył, że Centrum Medyczne Femina dysponuje drugim punktem mobilnym zlokalizowanym na lotnisku Muchowiec w Katowicach i część osób do wymazu jest tam kierowana.

W związku z powyższym zalecono opracowanie procedury określającej organizację ruchu pacjentów przed punktem poboru materiału i wzmożenie nadzoru nad realizacją tej procedury.

Tyle ustalenia kontroli. Jak z tego wynika nasza publikacja doprowadziła do pewnych zmian na lepsze. Na zdjęciu: sytuacja jaka miała miejsce kilka tygodni temu.

***

Poszukujemy współpracowników. Skontaktuj się mailowo lub przez Fb.

***

Komunikat Redakcji: Jeśli zauważyliście coś ważnego lub spotkaliście się z problemem, który należy nagłośnić, kontaktujcie się: poczta@katowicedzis.pl lub przez „Wyślij Wiadomość” na Facebooku Katowice Dziś albo na Facebooku Bezpieczny Bytom.

***
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.

Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: Ma ona aktualnie ponad 10 tys. członków – osób i instytucji – które mogą tam zamieszczać swoje wpisy i informacje. Nazywa się ona po prostu Grupa Katowice Dziś. W wyszukiwarce Fb można wpisać grupakatowicedzis

Zapraszamy.

***