Beton zamiast drzew. Ponowna próba przepchnięcia budowy kontrowersyjnego osiedla w otulinie Parku Śląskiego. Mimo miażdżących ocen projekt idzie pod głosowanie.

Beton zamiast drzew. Ponowna próba przepchnięcia budowy kontrowersyjnego osiedla w otulinie Parku Śląskiego. Mimo miażdżących ocen projekt idzie pod głosowanie.

24 listopada 2020 Wyłącz przez administrator

Panie prezydencie Chorzowa! Niech Pan tego nie czyni!

Panie prezydencie Katowic. Może warto powrócić do koncepcji przejęcia Parku Śląskiego?

Nasza czytelniczka alarmuje, że w najbliższy czwartek (26 listopada) radni Chorzowa po raz kolejny będą rozpatrywać wniosek dewelopera, o możliwość budowy osiedla apartamentowców na obrzeżach Parku Śląskiego.

Sprawdziliśmy. Projekt kontrowersyjnej uchwały to punkt 25. najbliższej sesji (http://api.esesja.pl/posiedzenie8/106160).

Znowu zapewne pojawią się argumenty, że nie jest to Park Śląski, a jego otulina. Powstanie nowa dzielnica mieszkaniowa w Chorzowie – lecz od strony Katowic.

Jakie skutki to za sobą będzie niosło – to powszechnie wiadomo. Paraliż komunikacyjny tej części stolicy woj. śląskiego.

Ale (to może ważniejsze) zamiast dbać o zieloną wyspę, jaką jest Park Śląski, zamiast ją pielęgnować, zamiast poszerzać obszar rekreacji, znów się ją próbuje okrawać. Ta inwestycja stanowi też bezpośrednie zagrożenie (patrz opinia dotycząca naruszenia stosunków wodnych).

Przy czym – i trzeba to jasno powiedzieć – parkiem jest cały obszar zieleni a nie tylko to, co urzędnicy uznają za park a nie za jego otulinę. Zresztą granice administracyjne parku też można zmieniać, co się w przeszłości działo.

Tak więc, jeśli projekt, który ma być głosowany na czwartkowej sesji Rady Miasta Chorzowa przejdzie, z odbudowanym kąpieliskiem Fala sąsiadować mogą betonowe apartamentowce. Wspaniała perspektywa.

Przypomnijmy. Już kilka razy władze Chorzowa chciały przepchnąć tę kontrowersyjną inwestycję.

Zablokował ją opór społeczny. Protesty nie tylko w samym Chorzowie, lecz również w Katowicach i Siemianowicach Śląskich.

Protesty rad dzielnic Dąb i Tysiąclecie. Protesty radnych katowickich oraz siemianowickich.

I znowu sprawa powraca! Dlatego do radnych chorzowskich już teraz wysyłamy pytania, jak zamierzają głosować.

A już po głosowaniu sprawdzimy jak kto głosował. Nasza czytelniczka:

„Prosimy o nagłośnienie tej informacji, z wyszczególnieniem uwag z powyższego linku. A także prosimy o kontakt z radnymi Chorzowa i uzyskanie ich deklaracji – jak w obliczu tych wszystkich uwag i negatywnych opinii zagłosują.

Jedynym sposobem na uratowanie tego cennego przyrodniczo terenu, jak i sprzeciwieniu się sytuacji, w której nastąpi paraliż komunikacyjny dla mieszkańców północnej części Katowic i Siemianowic Śląskich jest wezwanie radnych Chorzowa do złożenia publicznej deklaracji – i przypomnienie im, że mieszkańcy im tego nie zapomną i rozliczą ich przy okazji kolejnych wyborów”.

Druk nr 514, „Opinie, uzgodnienia, uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji mieszkaniowej przy ul. Targowej w Chorzowie. Fragmenty.

Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna Urzędu Miasta Chorzowa: „wnosi się o analizę wysokościową istniejących budynków w bezpośrednim sąsiedztwie, umożliwiającą podjęcie decyzji w zakresie wykazania czy 8 kondygnacji jest wysokością prawidłowo komponującą się z otoczeniem”.
„Teren objęty wnioskiem nie leży w granicach Parku Śląskiego, ale bezpośrednio z nim graniczy – konsekwencją tego powinno być m.in. ograniczenie wysokości projektowanych budynków do 5-ciu kondygnacji”.
„Inwestor stwierdza, że 325-332 miejsc postojowych jest ilością niezbędną dla zaspokojenia potrzeb parkingowych dla 376-384 mieszkań. Daje to szacunkowy wskaźnik 0,86 miejsca postojowego na jedno mieszkanie, a więc nie wszyscy przyszli właściciele mieszkań będą mieli zabezpieczone choć 1 miejsce postojowe”. „Nie przewidziano miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych”.
„Inwestor nie zauważa potencjalnego zagrożenia, jakie dla przyszłych mieszkańców będzie stanowić pozostawienie dotychczasowego włączenia ul. Targowej do przeciążonej ul. Bytkowskiej, leżącej w granicach miasta Katowice”.
„Budowa garaży podziemnych, zwłaszcza tych zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy z Parkiem Śląskim, wpłynie na zmianę poziomu wód gruntowych, co będzie miało wpływ na znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie drzewostan, a więc na przyległym terenie Parku Śląskiego”.

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii UM Chorzów: „We wniosku powinna znaleźć się przynajmniej przybliżona ilość drzew, przewidzianych do usunięcia”. „Powierzchnia garaży podziemnych zaprojektowanych na potrzeby inwestycji wynosi 4990 m.kw.” „Nieuniknione stanie się parkowanie na drogach osiedlowych (drogach pożarowych?) oraz na terenach zielonych”.

Śląski Komendant Straży Pożarnej: „Opinia negatywna – z uwagi na brak informacji dotyczących parametrów drogi pożarowej, brak informacji dotyczących zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych; nie wskazano lokalizacji hydrantów lub innych alternatywnych źródeł; zaproponowany układ drogowy nie spełnia wymagań rozporządzenia w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych”.

Zarząd Województwa Śląskiego: „Opinia negatywna – inwestycja stanowić będzie dominantę obniżającą walory przyrodnicze i użytkowe Parku; lokalizacja osiedla stoi w sprzeczności z założeniami Planu wsparcia zarządzania rozwojem Parku Śląskiego”. „Podważenie zgodności zamierzenia ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzowa”.

***
Inne nasze informacje i artykuły: Katowice Dziś.
Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW

***

Wizualizacja Forum poniżej. Pod nią linki do niektórych naszych publikacji na ten temat. Na wizualizacji pierwotna liczba budynków – wedle obecnych założeń ma być ich mniej.

***

Prokuratura włącza się w sprawę planów wycięcia ogromnej ilości drzew na obrzeżach Parku Śląskiego.

***

Prezydent Chorzowa zaatakował katowiczan. Na specjalnym briefingu powiedział o ?katowickiej prowokacji? i o podstępnym działaniu.

***

Beton w miejsce Parku Śląskiego! Deweloperzy zamiast imprez plenerowych, wypoczynku i rekreacji? Kolejny kontrowersyjny pomysł.

***

Na zdjęciu u góry: jeden z protestów przeciwko planowanej budowie osiedla. Fot. Łukasz Rosicki, radny Siemianowic Śląskich.