Urząd Miasta Katowice reaguje na doniesienia telewizji TVN. Są szczegółowe wyjaśnienia.

Urząd Miasta Katowice reaguje na doniesienia telewizji TVN. Są szczegółowe wyjaśnienia.

23 października 2020 Wyłącz przez administrator

TVN poinformował wczoraj, że:

„Katowice dostały z rządowego Funduszu COVID-19 prawie 52 miliony złotych na niezbędne inwestycje bliskie ludziom, dzięki którym nie trzeba będzie zwalniać pracowników. Miasto zamierza wydać te pieniądze na budowę dróg, rewitalizację stawu, zazielenienie ulicy, garaż, frezarkę i pomnik”.

Jak podano, 7 mln zł wydane zostanie na pomnik Ofiar Deportacji Mieszkańców Górnego Śląska do Związku Sowieckiego.

Dziś katowicki magistrat przekazał szczegółowe wyjaśnienia o tym, w jaki sposób w Katowicach reaguje się na epidemię. I ile, w związku z nią oraz jej skutkami, wydano pieniędzy. A także, na jakie działania. Publikujemy tę szczegółową informację w całości:

„Z miejskich pakietów pomocowych dla firm, artystów i NGO – skorzystało ponad dwa tysiące podmiotów.

Na początku epidemii, walcząc z jej ekonomicznymi skutkami, decyzją prezydenta Marcina Krupy, przy współpracy z radnymi wszystkich klubów Rady Miasta Katowice, w stolicy woj. śląskiego wdrożone zostały trzy pakiety osłonowe: dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i artystów.

Kwota wsparcia, za okres od marca do września, wyłącznie w ramach trzech wspomnianych pakietów, wyniosła 13 mln zł. Z kolei Powiatowy Urząd Pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej wypłacił ponad 141 mln zł.
Poza wspomnianymi programami Miasto Katowice podjęło także szereg działań mających na celu walkę z samym koronawirusem oraz minimalizowanie jego społecznych skutków.

– Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji. Wiosną, dochody wielu firm znacząco spadły. W szczególności dotyczyło to branż, które zostały zamknięte podczas lockdownu – m.in. restauratorów, fryzjerów, rzemieślników czy też firm kosmetycznych. W Katowicach mieliśmy na początku roku 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowiły mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Kryzys dotknął także sektor NGO i ludzi świata kultury. Dlatego postanowiliśmy działać wdrażając trzy duże programy osłonowe dla wspomnianych grup. Do końca września skorzystało z nich ponad dwa tysiące podmiotów, a wartość działań w tym okresie szacowana jest na 13 mln zł. Głównym celem naszych programów było ratowanie miejsc pracy. W dużej mierze się to udało. Bezrobocie w Katowicach wzrosło z poziomu 1,1% w styczniu do 1,5 % w sierpniu, utrzymując się wciąż na poziomie najniższego w Polsce. Warto dodać, że jako jedno z niewielu miast w Polsce zaoferowaliśmy tak szerokie pakiety obejmujące m.in. zwolnienia z czynszów i podatków od nieruchomości, bonifikaty za wywóz śmieci, czy też możliwość korzystania z profesjonalnego Punktu Doradztwa Kryzysowego. Wdrażając pakiety pomocowe współpracowaliśmy ponad podziałami ze wszystkimi radnymi, którzy w tak trudnych chwilach stanęli na wysokości zadania. Oczywiście obserwujemy dynamiczny rozwój pandemii, by w razie potrzeby intensyfikować nasze działania – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy

Wśród zapisów Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy, poza 100% lub 50% zwolnieniem z czynszów w lokalach miejskich, zwolnieniem z podatków od nieruchomości znalazło się m.in. 50% zwolnienie z opłaty śmieciowej, utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą.

Za okres od marca do września prawie wszyscy uprawnieni zdecydowali się skorzystać z zapisów katowickich pakietów pomocowych. 100% zwolnienie z opłat czynszu najmu objęło 573 podmiotów, a 50% bonifikata dotyczyła 676 podmiotów.

Łączna suma wspomnianych bonifikat wyniosła 5,7 mln zł. Dodatkowo bonifikaty związane z dzierżawami objęły 85 podmiotów na łączną sumę ponad 275 tys. zł.

Z kolei 458 podmiotów otrzymało 50% bonifikatę za koszty wywozu śmieci – na łączną sumę ponad 186 tys. zł. Natomiast z zwolnień z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności z podatku od nieruchomości skorzystało 108 podmiotów na łączna kwotę ponad 4,5 mln zł.

Reasumując w ramach realizacji Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy Miasto udzieliło ponad 2 000 uprawnionym przedsiębiorcom ulg i bonifikat w wysokości prawie 11 mln zł.

Dzięki współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach utworzony został Punkt Doradztwa Kryzysowego przy Centrum Wsparcia MSP, dzięki któremu pomoc znalazło 120 firm z Katowic. Przedsiębiorcy otrzymali kompleksową pomoc prawną, kadrową, marketingową, psychologiczną i finansową.

Znacząca część korzystała z doradztwa ubiegając się o subwencję w ramach tarczy antykryzysowej PFR czy przeprowadzając restrukturyzację swoich biznesów.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy, w ramach Tarczy Antykryzysowej, wypłacił ponad 141 mln zł.

Katowicki Pakiet NGO

Epidemia uderzyła również w sektor NGO, oparty w dużej mierze na pracy wolontariuszy i społeczników, którzy swój czas i energię poświęcają pracy na rzecz innych ludzi. Dodatkowo aktywność NGO bardzo często polega na spotykaniu się z ludźmi.

Epidemia uniemożliwiła bądź mocno ograniczyła ich działalność. Pomoc miasta przewidywała np. zwolnienia z czynszów, opłat śmieciowych i inne formy wsparcia.

Ze zwolnień lub z ulg za najem lokali miejskich skorzystały 54 organizacje (wartość wsparcia 213 tys. zł), a za wywóz śmieci – 34 NGOsy (25 tys. zł). W przypadku 73 organizacji Miasto Katowice umożliwiło elastyczne podejście do realizowanych zadań w zakresie zmian ich harmonogramów oraz zmian w kosztorysach.

Miasto Katowice wsparło także 25 organizacji pozarządowych, które włączyły się w walkę z epidemią koronawirusa przekazując łącznie 555 tys. zł – m.in. na zakup środków ochronnych czy też dowóz posiłków dla osób potrzebujących.

Z kolei 580 tys. zł. pochłonęło dofinansowanie części wynagrodzeń pracowników w 29 organizacjach.

Katowicki Pakiet dla Kultury

Pandemia niemal z dnia na dzień pozbawiła możliwości pracy i dochodu niemal wszystkich katowickich artystów – muzyków, aktorów, artystów sztuk wizualnych czy organizatorów wydarzeń kulturalnych.

W ramach miejskich działań osłonowych zrealizowano konkursy, w ramach których 500 tys. zł trafiło do indywidualnych twórców, niezależnych instytucji kultury, młodych artystów, pisarzy i katowickich mediów zaangażowanych we wsparcie na swoich antenach katowickich artystów.

W ramach konkursu „Lokaty w Kulturę”, twórcy, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy nadesłali aż 208 projektów. Ostatecznie kwota 300 tys. zł została rozdysponowana pomiędzy autorów 84 z nich.

Pomysły na wirtualne koncerty, prace nad spektaklami teatralnymi, warsztaty prowadzone przez internet, a nawet mini seriale publikowane w sieci zostały nagrodzone kwotami od 2 do 7 tys. zł.

Więcej informacji o projektach można znaleźć na stronie miasto-ogrodow.eu.

Baza jedzenie na wynos – reaktywacja

Urząd Miasta Katowice od 23 października przeprowadza aktualizację bazy katowickich restauracji oferujących jedzenie to na wynos.
– Pomysł ten znakomicie sprawdził się wiosną podczas lockdownu. To z jednej strony duże ułatwienie dla mieszkańców, a z drugiej wsparcie dla podmiotów branży gastronomicznej, które w ten sposób, przynajmniej w pewnym zakresie, mogą rekompensować ponoszone straty – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

Baza będzie od przyszłego tygodnia udostępniana m.in. poprzez stronę internetową miasta i gazetę miejską.

Wszystkie podmioty, które chcą być ponownie w bazie lub rozpocząć współpracę, a w swojej ofercie oferują dostarczanie jedzenie na wynos w Katowicach – zachęcamy do wysłania zgłoszenia drogą mailową do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice na adres: k@katowice.eu z tematem „JEDZENIE NA WYNOS”. W mailu należy podać́ nazwę̨ firmy, jej adres, mail, stronę̨ www (jeśli firma posiada) oraz telefon – ma to na celu ułatwienie zainteresowanym mieszkańcom kontaktu.

Walka z COVIDem i jego społecznymi skutkami – inne działania miasta

Od pierwszych dni epidemii miasto Katowice realizowało szereg działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Część z nich, jak dezynfekcje przestrzeni publicznej, czy też przeprogramowanie oświetlenia (rezygnacja z przycisków na przejściach) reaktywowano w październiku.

Wiosną, kosztem miliona złotych, zakupiona została maszyna do wykonywania testów w kierunku koronawirusa, która trzykrotnie zwiększyła przepustowość śląskiego laboratorium. Potrzebujący uczniowie od wiosny mogą korzystać z laptopów i tabletów do nauki zdalnej.

Dla osób potrzebujących świadczona jest pomoc psychologiczna (tel.: 32 251 15 99, 32 257 14 82, 669 777 008, 601 158 007, 506 041 200 i z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video 506 041 100), a seniorom dedykowany jest Srebrny Telefon (tel. 32 251 69 00).

Ponadto w ramach usługi „Pogotowia zakupowego” (tel. 32 251 69 00), katowicki MOPS dostarcza najbardziej potrzebującym bezpłatne pakiety żywnościowe, a dla osób posiadających środki finansowe – realizuje bezpłatnie usługę kupna i dowozu zakupów.
Miasto zapewnia także najbardziej potrzebującym dostęp do maseczek, czy też środków dezynfekujących. O wszystkich sprawach, które związane są z działaniami prowadzonymi w związku z walką z koronawirusem mieszkańcy mogą znaleźć na specjalnie uruchomionym serwisie informacyjnym pod adresem koronawirus.katowice.eu

***
Inne nasze informacje i artykuły: Katowice Dziś.
Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW

***