Maseczka ważniejsza niż pieniądz

Maseczka ważniejsza niż pieniądz

11 sierpnia 2020 Wyłącz przez administrator

Zakaz sprzedaży tym, którzy wchodzą do sklepu bez maseczki? Resort zdrowia wyjaśnia.

Związek Pracodawców i Przedsiębiorców zapytał Ministerstwo Zdrowia czy pracownik sklepu może odmówić sprzedaży towaru klientowi, który nie ma maseczki. Jest odpowiedź.

To pytanie wiąże się z powszechnym poglądem, że ekspedient czy sprzedawczyni nie mają prawa upominać klientów sklepów o to, by ci wchodzili do sklepu w maseczkach (czy przyłbicach). A tym bardziej nie mają prawa odmówić takim osobom obsługi czy sprzedaży.

Okazuje się jednak, że zdaniem Ministerstwa Zdrowia przepisy dają taką możliwość pracownikom sklepu.

Fragmenty wywodu prawnego:

„Pracownik obiektu handlowego ma, na gruncie obowiązujących przepisów prawa cywilnego, możliwość odmowy dokonania sprzedaży.

Prezentowanie publicznie informacji o konieczności zakrywanie ust i nosa (w miejscach ogólnodostępnych, w tym w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach) należy uznać jako warunek początkowy do skutecznego skorzystania z oferty sprzedaży przez kupującego.

Oferta sprzedaży może być kierowana do określonej grupy nabywców. Zatem dopuszczalne jest zamieszczenie stosownej informacji, o konieczności zakrywanie ust i nosa i korzystanie przez sprzedających z uprawnień na gruncie prawa cywilnego.

Ochrona obiektu wykonuje w pewnym zakresie „powierzone jej uprawnienia właściciela” na podstawie stosownych umów cywilnoprawnych. W takich ramach może informować osoby, o obowiązku prawnym zakrywania ust i nosa i o tym że taki obowiązek istnieje na terenie obiektu oraz, że w razie niezastosowania się do niego powiadomi Policję.

Uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży to nie tylko regulacje prawne, ale też zasady obowiązujące w danej jednostce. Uzasadniona przyczyna jest pojęciem dość szerokim i nie ma charakteru zamkniętego. Zatem w mojej ocenie, publiczne poinformowanie kupującego o warunku zakrywania ust i nosa jako warunku sprzedaży, powinno wyłączyć możliwość zastosowania art. 135 Kw.

Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu”.

Wspomniany art. 135 Kodeksu wykroczeń: Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny.

W wyjaśnieniu przywołano również inne przepisy: art. 140 Kc, art. 140 Kc, art. 5 Kc, art. 543 Kc, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 31 lipca 1985 r., III CZP 36/85.

***
Inne nasze informacje i artykuły: Katowice Dziś.
Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.

***

Nasza nowa usługa. Ogłoszenia. Całkowicie bezpłatne – dla każdego.

***

Osobisty tłumacz i nauczyciel języków obcych. Od razu tłumaczy rozmowę mówiąc i pisząc jednocześnie.