Wszystko było legalne – budowniczy kompleksu Nowa Mikołowska w Katowicach o wykonanej wycince. Sprostowanie.

Wszystko było legalne – budowniczy kompleksu Nowa Mikołowska w Katowicach o wykonanej wycince. Sprostowanie.

25 maja 2020 Wyłącz przez administrator

Więcej – czytaj poniżej.

***
Inne nasze informacje i artykuły: Katowice Dziś.

Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.
***

Nasza nowa usługa. Ogłoszenia. Całkowicie bezpłatne – dla każdego.

***

Publikujemy pismo nadesłane do redakcji Katowice Dziś przez spółkę Activ Mikołowska. Dotyczy niedawnej wycinki drzew pomiędzy ulicami Mikołowską a Strzelecką. Pisaliśmy o tym kilka dni temu. publikowaliśmy zdjęcia piskląt, które później zostały znalezione na ziemi przez naszych czytelników.

Temat będziemy kontynuować. Poniżej oświadczenie dewelopera.

***

Kraków, 22 maja 2020 roku

O Ś W I A D C Z E N I E

Spółka Activ Mikołowska sp. z o.o. sp.k. w Krakowie, będąca inwestorem przedsięwzięcia w Katowicach pod nazwą „Nowa Mikołowska” oświadcza, że wycinka na działce nr 99/7 (dawniej 99/1) przeprowadzona została w pełni legalnie, na podstawie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 48/2019 z dnia 9 maja 2019 roku oraz zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. Dodatkowa zgoda Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska w Katowicach nie była wymagana, gdyż zgodnie z zaleceniami zawartymi w ww. decyzji administracyjnej, przed planowanym przystąpieniem do rozpoczęcia prac inwestor i wykonawca robót dokonali oględzin drzew i krzewów, podczas których nie stwierdzono występowania gniazd i siedlisk ptaków, w szczególności gatunków objętych ochroną (dlatego też jak najbardziej wycinka w okresie lęgowym była zgodna z prawem). Fakty są zatem takie, że w dniach 20-21 maja 2020 roku dokonano wyczyszczenia terenu przyszłej budowy z porosłej zieleni, którą stanowią samosiejki tj. nieduże drzewa i krzaki niestanowiące większej wartości przyrodniczej. Jak już zostało to wcześniej wskazane, taka wycinka była dopuszczalna w obecnej chwili zgodnie z ustawą o ochronie przyrody oraz otrzymaną decyzją administracyjną (ww. decyzja nr 48/2019 z dnia 9 maja 2019 roku). Ponadto należy także zauważyć, że przed wydaniem ww. zgody na wycinkę z dnia 9 maja 2019 roku, urzędnicy dokonali oględzin terenu i także nie stwierdzili w obrębie drzew występowania gatunków chronionych i gniazd. Co więcej żadnego przypadku uśmierconego lub wyrzuconego z gniazda ptaka nie stwierdził patrol Policji podczas interwencji na terenie inwestycji w dniu 21 maja 2020 roku, podjętej na zgłoszenie zaniepokojonych osób.
Inwestor oświadcza, że jakiekolwiek inne niż zaprezentowane powyżej ustalenia faktyczne są nieprawdziwe i nie mają potwierdzenia w żadnych wiarygodnych dowodach. Przedstawianie innego obrazu sytuacji i twierdzenie, że inwestor dokonał jakichkolwiek działań nielegalnie, spotkać musi się z naszym stanowczym sprzeciwem. Wszelkie nieprawdziwe informacje i pomówienia godzące w dobre imię naszej spółki zostaną odczytane jako działanie na szkodę naszej firmy, a inwestor wobec podmiotów formułujących i rozpowszechniających takie informacje dochodzić będzie swoich praw z wykorzystaniem wszelkich przysługujących mu środków prawnych, także na drodze sądowej.

***

Inne nasze informacje i artykuły: Katowice Dziś.

***

Komunikat redakcji Katowice Dziś.

Zmagamy się z epidemią. To szczególna sytuacja. Zapraszamy do zamieszczania postów w grupie Katowice Dziś (link powyżej), które pomogą wam przetrwać ten trudny czas. Więcej dowiesz się z komunikatu w grupie.

***

Fot. czytelniczka.

Osobisty tłumacz i nauczyciel języków obcych. Od razu tłumaczy rozmowę mówiąc i pisząc jednocześnie.