To może być najważniejsza decyzja władz Katowic. Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy. Infolinia od jutra. Szczegóły już teraz – w tekście.

To może być najważniejsza decyzja władz Katowic. Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy. Infolinia od jutra. Szczegóły już teraz – w tekście.

30 marca 2020 Wyłącz przez administrator

Więcej – czytaj poniżej.
***
Wszystkie nasze informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.
***
Nasza nowa usługa. Ogłoszenia. Całkowicie bezpłatne – dla każdego.
***

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy ma wartość 25 mln zł. Najważniejsze jego elementy:

Zwolnienie z czynszu w miejskich lokalach użytkowych oraz 50% zwolnienie z opłaty śmieciowej.

50-krotna obniżka dzierżawy za ogródki letnie – do symbolicznego grosza za m kw. na dzień.

Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego dla Katowickich firm.

Szczegóły KPP zaprezentował dziś prezydent Marcin Krupa. KPP jest efektem pracy specjalnego zespołu, powołanego przez prezydenta Krupę w ubiegłym tygodniu. W jego pracach udział brali przedstawiciele firm zrzeszonych w Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Izbie Rzemieślniczej oraz Izbie Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, a także przedstawiciele wszystkich klubów radnych Rady Miasta Katowice.

– Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji – mówi prezydent Katowic. – Dochody większości firm, które nie mogą prowadzić działalności, spadły praktycznie do zera.

I wymienia niektóre branże znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji: To m.in. restauratorzy, fryzjerzy, rzemieślnicy, firmy kosmetyczne turystyczne i prawie cała sfera usług.

– W Katowicach mamy dziś 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób – dodaje Marcin Krupa. – Wielu przedsiębiorców żyje w niepewności i nie wie, czy przetrwa ten kryzys. Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy ma dwa najważniejsze cele: utrzymanie firm oraz zachowanie miejsc pracy.

KPP ma stanowić uzupełnienie działań rządu. Zawiera te rozwiązania, które w obecnym stanie prawnym samorząd może zaoferować przedsiębiorcom lokalnym.

Pięć filarów KPP:

Pierwszy dotyczy najemców lokali użytkowych będących własnością Miasta Katowice. Mowa o grupie 1020 przedsiębiorstw.

Firmy, które na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia (z 13 marca) oraz wprowadzenia stanu epidemii (20 marca z nowelizacją z 24 marca) musiały zawiesić działalność, a także te, które zamknęły swoją działalność za względu na brak klientów, zostaną zwolnione przez miasto z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań.

Gdy firmy zostaną z powrotem otwarte, przez okres tzw. rozruchu – czyli przez trzy miesiące – zostaną zwolnione z 50% czynszu, a ponadto płatności za wspomniane 3 miesiące – będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy.

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie musieli zamknąć swoich działalności – otrzymają 50% zwolnienia z czynszu na czas obowiązywania obostrzeń. Zwolnienia i karencja będą przyznawane na wniosek przedsiębiorców.

Jak to uregulowanie będzie wyglądało w praktyce? Przykładowo restaurator płacący 5000 zł czynszu miesięcznie zostanie z niego w 100% zwolniony na czas zamknięcia firmy. Po wznowieniu działalności – przez 3 miesiące będzie mu naliczana wyłącznie połowa czynszu – tj. 2500 zł.

Przez trzy miesiące rozruchu czynsz wyniesie łącznie = 3 miesiące x 2500 zł = 7500 zł. Spłatę tej kwoty restaurator będzie mógł dodatkowo odroczyć i spłacać w ratach przez kolejne 6 miesięcy.

Drugi filar KPP obejmuje pomoc dla podmiotów, które dzierżawią od Miasta Katowice. Gdy restauratorzy będą mogli wznowić działalność miasto pomoże im poprzez pięćdziesięciokrotną obniżkę opłat za ogródki letnie, które corocznie przyciągają tysiące gości.

Opłata spadnie do symbolicznego 1 grosza za metr kwadratowy dziennie do końca roku. Z kolei dzierżawy powierzchni lub obiektów handlowych na targowiskach miejskich będą traktowane jak czynsze i będą podlegać zasadom analogicznym do I filaru.

Trzeci filar pomocy dotyczy podatków od nieruchomości i od środków transportu oraz opłat śmieciowych. Przedsiębiorcy, którzy mają zakaz prowadzenia działalności, a także ci, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie) – zostaną zwolnieniu z podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca. Zwolnienie będzie dokonywane wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy.
Pozostali przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów, ale nie są objęci zapisami ustawy, będą mogli wystąpić o przedłużenie terminu płatności za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Jeżeli chodzi o podatek od środków transportu przedsiębiorcy, którzy zanotowali znaczący spadek obrotów będą mieli możliwość jego umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty. Kwestie te będą analizowane w indywidualnych wnioskach.

Przedsiębiorcy uiszczający opłaty śmieciowe na rzecz MPGK Sp. z o.o. będą mogli wnioskować o obniżenie o 50% opłat za wywóz i odbiór odpadów na czas obowiązywania przepisów o stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego.

Czwarty filar obejmuje utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego. Odbędzie się to przy współpracy z RIG.

Poszkodowani przez epidemię przedsiębiorcy będą mogli tam pozyskać pomoc doradczą w zakresie prawa, finansów i gospodarki oraz uzyskać wsparcie psychologów i doradców z branży HR. W pierwszym okresie miasto sfinansuje pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla 150 firm, a eksperci z zakresu prawa i finansów będą odpowiadać na pytania przedsiębiorców.

Piąty filar to działania mające doprowadzić do możliwie szybkiego wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych w podmiotach niezależnych od władz samorządowych.

– Przede wszystkim chciałbym zaapelować do właścicieli nieruchomości, którzy wynajmują lokale naszym przedsiębiorcom, by w tym trudnych okresie zwolnili ich z czynszów w całości lub w części – apeluje prezydent. – Jeśli firmy upadną nikt nie będzie płacił czynszów. Przetrwanie firm leży w naszym wspólnym interesie – podkreśla.

W ramach działań piątego filaru prezydent Marcin Krupa wystąpi do Premiera RP z wnioskiem o wprowadzenie kilku zmian ważnych dla przedsiębiorców – m.in. o zwrot podatku VAT dla firm w 14, a nie 60 dni, wydłużenie okresu przyznawanych koncesji na alkohol oraz ważności opłaty za sprzedaż alkoholu o okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych.

Prezydent zwróci się także do stowarzyszeń i firm reprezentujących artystów, jak ZAIKS, STOART, SAWP czy też ZPAV z wnioskiem o zawieszenie pobierania odpłatności za okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych.

Władze Katowic wystąpią także do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wnioskiem o przekazanie 100 milionów złotych dla gmin tworzących metropolię.

– Byłby to fundusz dedykowany wsparciu przedsiębiorców. Jestem przekonany, że w obecnej sytuacji zarząd GZM zdaje sobie sprawę z priorytetowego charakteru tych działań – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Dodatkowo podjęte zostały działania w celu utworzenia Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom z pulą 10 mln zł. Aktualnie trwa analiza prawna dotycząca możliwości i sposobu jego powołania. W tym aspekcie niezbędna będzie współpraca z instytucją posiadającą doświadczenie w kredytach, pożyczkach i udzielaniu gwarancji (preferowany Fundusz Górnośląski S.A.).

Miasto i wszystkie jednostki miejskie wprowadzą zasadę minimalizacji terminów płatności tak, by miejscy wykonawcy i podwykonawcy otrzymywali płatności w jak najszybszym terminie.

Część KPP wejdzie w życie po podjęciu stosownych uchwał przez katowickich radnych. Aby skorzystać z pomocy należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice odpowiednie wnioski. Będą one maksymalnie uproszczone. Za okresy przyznanych karencji, prolongat lub wydłużeń terminów spłat, nie będą naliczane odsetki, a przedsiębiorca nie będzie obciążany karami czy sankcjami za te okresy.

Koordynacją działań KPP zajmie się Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink. Od wtorku pracownicy Inkubatora Rawa.ink będą obsługiwać przedsiębiorców pod numerami telefonów: 32 259 32 77, 32 705 47 43, 32 705 47 46, 32 705 47 11, 32 259 31 53 oraz mailem rawa.ink@katowice.eu.

– Spodziewamy się, że od momentu uruchomienia możliwości składania wniosków zgłosi się do nas wiele osób. Dlatego prosimy o cierpliwość. Każdy wniosek zostanie przez nas możliwie szybko rozpatrzony. Na stronie internetowej www.rawaink.katowice.eu zamieścimy także we wtorek 31 marca tzw. FAQ – tj. listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami i potrzebnymi formularzami. Bardzo prosimy, by przedsiębiorcy przed kontaktem telefonicznym zapoznali się z tym materiałem – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.

Źródło: BP UM Katowice.