Rząd ogłosił specjalny plan ochrony miejsc pracy. Dotyczyć ma nie tylko dużego biznesu, lecz również mikroprzedsiębiorców, osób samozatrudnionych, pracujących na umowach-zlecenie i umowach o dzieło.

Rząd ogłosił specjalny plan ochrony miejsc pracy. Dotyczyć ma nie tylko dużego biznesu, lecz również mikroprzedsiębiorców, osób samozatrudnionych, pracujących na umowach-zlecenie i umowach o dzieło.

18 marca 2020 Wyłączono przez administrator

Więcej – czytaj poniżej.
***
Wszystkie nasze informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.
***
Nasza nowa usługa. Ogłoszenia. Całkowicie bezpłatne – dla każdego.
***

Przed godz. 12.30 zakończyło się wspólne wystąpienie prezydenta RP oraz premiera. Premier przedstawił szczegóły specjalnego planu walki ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Specjalny plan ma pięć filarów. Kosztować ma 212 mld zł.

1 i najważniejszy filar to obrona pracowników przed utratą miejsc pracy. To działania osłonowe dla rynku pracy.

Pomoc będzie udzielana w oparciu o następujące kryteria: spadek obrotów i wykazywane straty. Państwo deklaruje pokrycie wynagrodzeń pracowników do wysokości 40 proc. wynagrodzenia średniego w gospodarce krajowej. Kolejne 40 proc. pokrywać ma pracodawca. Jeśli ma taką możliwość, będzie mógł pokryć je w większym zakresie.

Ma to sprawić, że 3 do 4 mln pracowników będzie się mogło czuć bezpiecznie.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia również otrzymają pomoc. To samo dotyczyć ma tych, którzy zarabiają na życie na podstawie umów-zlecenia i umów o dzieło.

Państwo gwarantować ma wypłatę środków dla tych osób do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Kontynuowany będzie zasiłek opiekuńczy za opiekę nad dziećmi do 8 roku życia. Jeśli szkoły, przedszkola i żłobki pozostaną zamknięte dłużej, niż przewidziano początkowo, zasiłek ten będzie kontynuowany.

Potwierdzono to, o czym mowa już była wcześniej, czyli wakacje kredytowe. Dla tych, którzy mają kredyty, wprowadzona zostanie prolongata rat kredytowych.

Zapowiedziano prolongatę płatności za media. Tu szczegółowe rozwiązania realizowane będą w porozumieniu z firmami, które świadczą usługi dostawy mediów.

Rząd przygotowuje ustawę antylichwiarską. Ma ona zapobiec patologii w handlu – praktykom zarabiania na pandemii. Odpowiednie urzędy państwowe mają czuwać nad tym, by ceny nie rosły ponad miarę.

2 filar omówiono krócej. W ramach tego pakietu zapowiedziano pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Mają one wynosić do 5 tys. zł.

3 filar to wsparcie dla służby zdrowia. Rząd chce przeznaczyć dodatkowe 7,5 mld zł na tworzenie i wyposażenie szpitali zakaźnych, aparaturę medyczną, środki ochronne czy modernizację bazy szpitalnej.

4 filar zapewnić ma bezpieczeństwo systemu finansowego. Wdrażany jest kapitałowy pakiet płynnościowy, by nie doszło do powtórki kryzysu finansowego z 2008 r., lub jeszcze większej katastrofy. Wspomniany pakiet służyć ma m.in. ochronie depozytów. W bankomatach pieniędzy nie zabraknie.

5 filar dotyczy inwestycji publicznych. Tu rząd planuje impuls inwestycyjny. Na ten cel przeznacza 30 mld zł. Wspomniano m.in. o wsparciu inwestycji samorządowych. Jak podkreślono, firmy, które ze względu na sytuację epidemiczną borykają się z brakiem pracowników do pracy, nie będą karane karami umownymi, jeśli nie wykonają jakichś prac w terminie.

Wkrótce uzupełnimy informację o działania podejmowane przez ZUS.