Służby wojewody śląskiego informują o ogłoszeniu alarmu antyterrorystycznego. Najwyższy stopień wprowadzono 40 km od Katowic.

Służby wojewody śląskiego informują o ogłoszeniu alarmu antyterrorystycznego. Najwyższy stopień wprowadzono 40 km od Katowic.

22 stycznia 2020 Wyłącz przez administrator

Więcej – czytaj poniżej.
***
Wszystkie nasze informacje i artykuły: https://katowicedzis.pl/
Regularnie tu zaglądaj – nie wszystko publikujemy na Facebooku.
Dla facebookowiczów utworzyliśmy grupę: https://www.facebook.com/groups/GrupaKatowiceDzis
Jej członkom wyświetla się więcej naszych facebookowych postów.
Pamiętaj! Komplet naszych artykułów i informacji tylko na WWW.
***
Nasza nowa usługa. Ogłoszenia. Całkowicie bezpłatne – dla każdego.
***

Jak informuje wojewoda śląski, premier wydał zarządzenie o ogłoszeniu alarmu antyterrorystycznego. Obowiązywać będzie on od 23 do 29 stycznia.

Ogłoszenie alarmu związane jest z uroczystościami obchodów rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Do Oświęcimia przyjedzie m.in. prezydent Rosji Władymir Putin.

Na obszarze całego kraju obowiązuje pierwszy stopień alarmowy ALFA. Na obszarze województwa małopolskiego wprowadzono drugi stopień alarmowy BRAVO.

Kiedy wprowadza się poszczególne stopnie alarmowe? To wyjaśnia strona rządowa antyterroryzm.gov.pl:

STOPNIE ALARMOWANIA

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY[1] – STOPIEŃ ALFA (ALFA–CRP[2])

Pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ BRAVO (BRAVO–CRP)

Drugi stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ CHARLIE (CHARLIE–CRP)
Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:
wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:

– bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
– bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo
– bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY – STOPIEŃ DELTA (DELTA–CRP)

Czwarty stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:

– bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
– bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo
– bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

Fot. Policja Śląska.